doc truyen kiem dam bi kiep kdbk truyen chu ebook prc download full

Kiếm Đàm Bí Kiếp

Hoàn thành 38 Chương 2242 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Chuyện lạ ở nghĩa trang Chương 2: Võ lâm thế gia gặp ma Chương 3: Tẩu phương lang trung cố kiếm tiền Chương 4: Đại náo Cúc viên Chương 5: Diêm La Hắc Tâm Quỷ Chương 6: Khéo xếp đặt kế che thiên quá hải Chương 7: Nữ ma kiều diễm giấu đi mối tình ẩn Chương 8: Gió tanh, mưa máu tưới Cúc viên Chương 9: Võ lâm bí chuyện nỗi truân chuyên Chương 10: Mười năm dâu bể chuyện Tùng viên Chương 11: Minh tra đón phỏng, giải kỳ án Chương 12: Song hùng quyết đấu Hoàng Châu thành Chương 13: Nơi tửu điếm nam chính nữ tà tương hội Chương 14: Thiên Vận ma cầm gặp kình địch Chương 15: Quần ma tụ họp ở Bình Lâm Chương 16: Lầm trúng kế Di Hoa Tiếp Mộc Chương 17: Đảm độc tàm anh hùng cô thắng địch Chương 18: Hào kiệt ngậm ngùi than chuyện cũ Chương 19: Trấn Thảo điếm gian tà lại thua Chương 20: Thầy trò quái nhân bắt hiệp nữ Chương 21: Bày kế gian phục kích tiểu cái Chương 22: Đồ đệ Tam thánh đấu Gia Cát Chương 23: Công chúa lẳng lơ đành thất vọng Chương 24: Trong đêm thám thính ngọn Kim Đỉnh Chương 25: Giành ngựa quý quần hào giết nhau Chương 26: Bạch Toàn Phong thần bí khôn lường Chương 27: Núi Võ Đang võ lâm chia ba Chương 28: Còn một người thừa sau kiếp nạn Chương 29: Đường Giang Hán hiệp nữ chịu nhục Chương 30: Núi Đông Hồ, bốn phía địch vây Chương 31: Súy Chấn Vũ vai mang trọng trách Chương 32: Khổ nhục kế phô bày thân thể Chương 33: Rơi mặt nạ, bí mật tiết lộ Chương 34: Ác nhân liên thủ cướp bí kíp Chương 35: Thặng nhân nói mê lộ chân tình Chương 36: Cướp tiêu xa tỷ muội sum họp Chương 37: Gái oán trị phu quân khai sát giới Chương 38: Chú Kiếm đàm tuyệt học