doc truyen kiem chau duyen kcd truyen chu ebook prc download full

Kiếm Châu Duyên

Hoàn thành 32 Chương 3870 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Trời đất dọc ngang ba tấc kiếm.

Nợ duyên dan díu một vòng châu.

Bể trần sóng ác sôi muôn trượng.

Ai, mảnh buồm từ tế độ nhau.

Động Lưu Xuân cách ngàn dâu.

Con người nghĩa hiệp hỏi đâu bây giờ.

Đời còn những lúc gió mưa.

Gươm hùng sẵn liếc còn chờ đợi ai...

Ngón Võ Nhà Sư Kinh Phường Tục Tư,-lời Nghiêm Cô Gái, Hoảng Chí Anh Hùng Lưỡi Dao Loang Loáng, Ba Gã Học Nghề,-trận Gió Hiu Hiu, Một Cô Theo Đạo Gặp Kỳ Nhân, Anh Liều Nên Nghiệp Lớn,-thấy Sắc Đẹp Thầy Sãi Nổi Lòng Gian Nơi Đường Hẻm, Kẻ Cắp Gặp Bà Già.-Cậu Bé Con Múa Rìu Qua Mắt Thợ Bắt Mắt Phi Đao Chàng Thiếu Niên Xuýt Chết-thề Không Pháp Giới, Nhà Đạo Sĩ Làm Sư Thi Ngón Võ Cô Gái Kén Chồng-bấm Hồi Chuông, Nhà Sư Cứu Bạn Bắt Bốn Mũi Gươm Giết Anh Sư Ác.-Dùng Vài Lời Chính, Dạy Cậu Con Quan Một Câu Hát Gọi Tỉnh Mĩ Nhân,-năm Tiếng Đùng Đưa Hồn Hiệp Sĩ Điếm Tào Gia Hào Kiệt Báo Thù,-chùa Thuần Dương Trẻ Thơ Mắc Nạn Nặng Lòng Vì Nghĩa, Kết Mối Đồng Tâm,-vu Vạ Cho Người, Bị Dao Oan Nghiệt Nửa Đêm Đòi Ấn, Trêu Cửa Quan To,-giữa Phố Giả Hình Bị Người Biết Kế Vì Lòng Khẳng Khái, Quyết Chí Xông Pha.-Giả Mặt Quỉ Thần, Răn Người Gian Ác Quán Cách Chia Ra, Kết Tình Liên Lạc.-Cửa Hàng Liều Mạng, Hết Chuyện Oan Cừu Dạo Gót Vườn Hoa, Quan Già Mê Sắc.-Giấu Mình Hang Cọp, Mụ Góa Liều Gan Gặp Tay Vô Địch, Nữ Hiệp Suýt Nguy.-Biết Rõ Âm Mưu, Gian Hùng Thắng Thế Vì Chiếc Giày Con, Tướng Quân Một Mạng.-Bởi Lòng Phẫn Lớn, Hiệp Sĩ Chôn Thân Một Tiếng Mê Người, Cứu Đàn Thơ Trẻ-mây Câu Tiễn Biệt, Trọn Nghĩa Thầy Trò Đương Đêm Lẻn Bước Thấy Gái Mê Hồn.-Rút Kiếm Chặt Cây, Thề Lòng Nghe Bạn Gỡ Bước Nguy, Anh Hùng Thất Tiết,-vào Phòng Tắm, Thiếu Nữ Nguy Thân Hai Chuyến Gặp Thầy, Trẻ Gian Mất Mật,-một Phen Cứu Mạng, Phường Bợm Bầy Mưu Nghe Chuyện Nhà Sư, Anh Hùng Đổi Chí-vào Nơi Đất Hiểm, Con Hiếu Báo Thù Giết Kẻ Thù Làm Con Trọn Đạo.-Đốt Chùa Uế Vì Phật Rửa Oan Nghe Lời Nói Khích Theo Kẻ Gian Tà,-gặp Chuyện Bất Bình, Cứu Người Hiệp Nữ Vì Lòng Mê Sắc Vô Cớ Bắt Người.-Dùng Phép Ẩn Thân, Giữa Ngày Thoát Nạn Giọt Lệ Canh Khuya, Anh Hùng Khóc Bạn Hiệp,-bước Đường Quãng Vắng, Hòa Thượng Gặp Trò Gian Bụng Mở Đường Từ, Sư Già Thuyết Pháp,-máy Cài Tên Độc, Chàng Trẻ Bị Thương Giữa Đường Hăng Máu, Chàng Trai Bị Nguy-trong Quán Cứu Người, Ông Già Thoát Hiểm Lầu Túy Hồng, Hoàng Vân Nhi Bị Ách-gác Lưu Hà, Giải Kim Lôi Bày Mưu Gặp Thầy Cũ, Minh Phượng Kinh Hồn,-mảng Trò Chơi, Thúy Liên Uổng Mạng Một Trường Kịch Đấu, Anh Hùng Lại Gặp Anh Hùng,-nửa Mũi Oan Đao, Ác Báo Lại Hoàn Ác Báo Phóng Lưỡi Dao, Hiệp Nữ Tránh Xa Nguy Hiểm-báo Quan Huyện, Tiểu Tốt Lại Lập Cơ Mưu Nghi Lòng Vợ Bạc, Xuýt Gây Giông Tố Bể Trần,-gặp Mặt Sư Già, Bỗng Được Xum Vầy Duyên Cũ