truyen ki hiep con lon kiem khclk ebook prc download full

Kì Hiệp Côn Lôn Kiếm

Hoàn thành 20 Chương 687 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Lạp diễm thấu hương môn đồ xúc đại giới Sám sát hối quá lão hiệp động từ tâm Chương 2: Tuyết dạ phục oan thù độc hổ hổ đấu, Xuân giao sinh tình ái yến tử trác hoa Chương 3: Huy đao huyết hận đơn kỵ tẩu giang hồ, Thoát tỏa đầu sơn kỷ, phiên phùng tai nạn Chương 4: Gia Lăng giang thượng phi mã phỏng danh sư, Tỳ bà thanh trung đơn đao trục dâm tặc Chương 5: Gian khổ cầu sư quyết tâm kình lương trụ, Trần pháp hào hiệp khí thế bức Côn Lôn Chương 6: Cương đao tỏa thiết kiếm danh hiệp sát uy, Tuấn lĩnh liên cao phong kỳ nhân hiển kỷ Chương 7: Hùng quang nguyện độc tẩu Bào A Loan, Bá Thủy kiều quần chiến Lý Phụng Kiệt Chương 8: Song kiệt quyết thư hùng huyết quang lưỡng kiếm, Thập niên hoài thù hận thịnh khí truyền thư Chương 9: Chí khổ tâm kiên, thập niên thành tuyệt kỹ, Phong vi vũ tế, song hiệp hội hoang thôn Chương 10: Lộ kiến tai lê hiệp hành tiêu thù hận, Dạ lai lữ điếm diệu thư hí anh hùng Chương 11: Vân lãnh giao phong đọa nhai phùng tiểu hiệp, Động phòng diệt chúc huy đao cự tân lang Chương 12: Dịch lộ đình tiên thâm tiêu quai hảo mộng, Bá lăng hoành kiếm khổ tiếu đối tình nhân Chương 13: Hận ái giao triền tùy thời đan nhiệt lệ, Phong loan đối tùng bất ý ngộ ngân tiêu. Chương 14: Viện cầu giai nhân hư thâm sơn di tú hài, Ân thù như tạc cố lý thính thanh ca Chương 15: Cương phong địch chúng Tử Dương tẩu hào hùng, Ác hổ thương nhân Xuyên Bắc lai cường đạo Chương 16: Dạ hắc truy thù Côn Lôn đao lương huyết, Trang tiền ngao chiến Lương Trung Hiệp thị uy Chương 17: Vị tiễn thù hận hoang sơn phùng quái kiệt, Trọng nhiêm nhân nhụy bảo kiếm tiễn đào hoa Chương 18: Cổ miếu thâm tiêu đạo cô tiếp diễm phụ, Trương đồ phi kỵ á hiệp hội quần hùng. Chương 19: Lực hám Võ Đang nhạc nhất Nhạn thị uy, Vân mạn triển kỳ phong song hiệp đấu kiếm Chương 20: Ngọc vẫn hoa thê thương truy dư sấn, Tinh di đấu chuyển cảm khái thoại giang hồ