doc truyen ki hiep con lon kiem khclk truyen chu ebook prc download full

Kì Hiệp Côn Lôn Kiếm

Hoàn thành 20 Chương 1573 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Lạp diễm thấu hương môn đồ xúc đại giới Sám sát hối quá lão hiệp động từ tâm Chương 2: Tuyết dạ phục oan thù độc hổ hổ đấu, Xuân giao sinh tình ái yến tử trác hoa Chương 3: Huy đao huyết hận đơn kỵ tẩu giang hồ, Thoát tỏa đầu sơn kỷ, phiên phùng tai nạn Chương 4: Gia Lăng giang thượng phi mã phỏng danh sư, Tỳ bà thanh trung đơn đao trục dâm tặc Chương 5: Gian khổ cầu sư quyết tâm kình lương trụ, Trần pháp hào hiệp khí thế bức Côn Lôn Chương 6: Cương đao tỏa thiết kiếm danh hiệp sát uy, Tuấn lĩnh liên cao phong kỳ nhân hiển kỷ Chương 7: Hùng quang nguyện độc tẩu Bào A Loan, Bá Thủy kiều quần chiến Lý Phụng Kiệt Chương 8: Song kiệt quyết thư hùng huyết quang lưỡng kiếm, Thập niên hoài thù hận thịnh khí truyền thư Chương 9: Chí khổ tâm kiên, thập niên thành tuyệt kỹ, Phong vi vũ tế, song hiệp hội hoang thôn Chương 10: Lộ kiến tai lê hiệp hành tiêu thù hận, Dạ lai lữ điếm diệu thư hí anh hùng Chương 11: Vân lãnh giao phong đọa nhai phùng tiểu hiệp, Động phòng diệt chúc huy đao cự tân lang Chương 12: Dịch lộ đình tiên thâm tiêu quai hảo mộng, Bá lăng hoành kiếm khổ tiếu đối tình nhân Chương 13: Hận ái giao triền tùy thời đan nhiệt lệ, Phong loan đối tùng bất ý ngộ ngân tiêu. Chương 14: Viện cầu giai nhân hư thâm sơn di tú hài, Ân thù như tạc cố lý thính thanh ca Chương 15: Cương phong địch chúng Tử Dương tẩu hào hùng, Ác hổ thương nhân Xuyên Bắc lai cường đạo Chương 16: Dạ hắc truy thù Côn Lôn đao lương huyết, Trang tiền ngao chiến Lương Trung Hiệp thị uy Chương 17: Vị tiễn thù hận hoang sơn phùng quái kiệt, Trọng nhiêm nhân nhụy bảo kiếm tiễn đào hoa Chương 18: Cổ miếu thâm tiêu đạo cô tiếp diễm phụ, Trương đồ phi kỵ á hiệp hội quần hùng. Chương 19: Lực hám Võ Đang nhạc nhất Nhạn thị uy, Vân mạn triển kỳ phong song hiệp đấu kiếm Chương 20: Ngọc vẫn hoa thê thương truy dư sấn, Tinh di đấu chuyển cảm khái thoại giang hồ