doc truyen khuat phuc kp truyen chu ebook prc download full

Khuất Phục

Hoàn thành 149 Chương 9746 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Truyện Khuất Phục của tác giả Tâm Thường là truyện ngôn tình, có nội dung về tình yêu nhưng lại xoay quanh vấn đề tiền bạc.

Trữ Dư Tịch là một ô gái trầm lặng, không được mọi người quan tâm vì mọi sự quan tâm đều dành cho người đàn ông đẹp trai đang nhảy nhót kia.

Chương 1: Nhị thiếu Chương 2: Thái tử Chương 3: Mê Chương 4: Đi nhờ xe Chương 5: Không chịu thua Chương 6: Ông xứng sao? Chương 7: Đoán Chương 8: Nhan Loan Loan Chương 9: Mars Chương 10: Thi Dạ Triều Chương 11: Trốn anh sao? Chương 12: Là anh hai ? Chương 13: Anh đói bụng Chương 14: Anh đói bụng 2 Chương 15: Tôi cũng nhấn mạnh Chương 16: Tôi cũng nhấn mạnh 2 Chương 17: Bẩn Chương 18: Thi Dạ Triều trở về! Chương 19: Những đau thương nàng gây ra cho hắn ta, hữu hình, vô hình đều ở đây. Chương 20: Những đau thương nàng gây ra cho hắn ta, hữu hình, vô hình đều ở đây. 2 Chương 21: Nhịn Chương 22: Nhịn 2 Chương 23: Loạn Chương 24: Loạn 2 Chương 25: Tiếng tim đập thình thịch. Chương 26: Tiếng tim đập thình thịch 2 Chương 27: Không cho phép! Chương 28: Không cho phép 2 Chương 29: là ghen tỵ , không cam lòng. Chương 30: Là ghen tỵ, không cam lòng. 2 Chương 31: Anh thái tử,anh ở đây sao? Chương 32: Anh thái tử, anh ở đây sao? 2 Chương 33: Anh thái tử, anh ở đây sao? 3 Chương 34: Đừng sợ, anh ở đây. Chương 35: Đừng sợ, anh ở đây 2 Chương 36: Vì yêu nên sẽ tham lam Chương 37: Cẩu huyết a!!!! Chương 38: Dưới nước …. Chương 39: Cái gai trong lòng. Chương 40: Lòng của em, tôi không dám hy vọng xa vời. Chương 41: Thi Dạ Triều : Tôi muốn tiểu Tịch. Chương 42: Thi Dạ Triều : Tôi muốn tiểu Tịch 2 Chương 43: Bị coi thường. Chương 43: chương 43 Chương 44: Mất hồn không? Chương 45: Mất hồn không? 2 Chương 46: Đừng nói dối anh nữa. Chương 47: Em không thích anh ta Chương 48: Mang thai Chương 49: Dọn qua đây ở đi .... Tiểu Tịch