truyen khuat phuc kp ebook prc download full

Khuất Phục

Hoàn thành 149 Chương 1110 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Nhị thiếu Chương 2: Thái tử Chương 3: Mê Chương 4: Đi nhờ xe Chương 5: Không chịu thua Chương 6: Ông xứng sao? Chương 7: Đoán Chương 8: Nhan Loan Loan Chương 9: Mars Chương 10: Thi Dạ Triều Chương 11: Trốn anh sao? Chương 12: Là anh hai ? Chương 13: Anh đói bụng Chương 14: Anh đói bụng 2 Chương 15: Tôi cũng nhấn mạnh Chương 16: Tôi cũng nhấn mạnh 2 Chương 17: Bẩn Chương 18: Thi Dạ Triều trở về! Chương 19: Những đau thương nàng gây ra cho hắn ta, hữu hình, vô hình đều ở đây. Chương 20: Những đau thương nàng gây ra cho hắn ta, hữu hình, vô hình đều ở đây. 2 Chương 21: Nhịn Chương 22: Nhịn 2 Chương 23: Loạn Chương 24: Loạn 2 Chương 25: Tiếng tim đập thình thịch. Chương 26: Tiếng tim đập thình thịch 2 Chương 27: Không cho phép! Chương 28: Không cho phép 2 Chương 29: là ghen tỵ , không cam lòng. Chương 30: Là ghen tỵ, không cam lòng. 2 Chương 31: Anh thái tử,anh ở đây sao? Chương 32: Anh thái tử, anh ở đây sao? 2 Chương 33: Anh thái tử, anh ở đây sao? 3 Chương 34: Đừng sợ, anh ở đây. Chương 35: Đừng sợ, anh ở đây 2 Chương 36: Vì yêu nên sẽ tham lam Chương 37: Cẩu huyết a!!!! Chương 38: Dưới nước …. Chương 39: Cái gai trong lòng. Chương 40: Lòng của em, tôi không dám hy vọng xa vời. Chương 41: Thi Dạ Triều : Tôi muốn tiểu Tịch. Chương 42: Thi Dạ Triều : Tôi muốn tiểu Tịch 2 Chương 43: Bị coi thường. Chương 43: chương 43 Chương 44: Mất hồn không? Chương 45: Mất hồn không? 2 Chương 46: Đừng nói dối anh nữa. Chương 47: Em không thích anh ta Chương 48: Mang thai Chương 49: Dọn qua đây ở đi .... Tiểu Tịch