doc truyen khong lay hoang thuong hac am klhtha truyen chu ebook prc download full

Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám
Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

Hoàn thành 185 Chương 6483 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Gả cho tối thượng Chương 2: Gợn sóng bất thường Chương 3: Quân chủ Đông Li Chương 4: Đông Li quốc hôn Chương 5: Một đám gian phi Chương 6: Tỷ muội hài hòa Chương 7: Hôn khánh đại điển Chương 8: Cao thủ diễn trò Chương 9: Sắc phong vô danh Chương 10: Dưới đài xem diễn Chương 11: Thảo yếu tỉ ấn Chương 12: Không còn phụ thuộc Chương 13: Thượng Quan Uyển Nhi Chương 14: Trang Chu mộng điệp Chương 15: Truyền chỉ đêm yến Chương 16: Thực là có lệ Chương 17: Đêm yến cung đình [nhất] Chương 18: Đêm yến cung đình [nhị] Chương 19: Đêm yến cung đình [tam] Chương 20: Tranh kì khoe sắc [nhất] Chương 21: Tranh kì khoe sắc [nhị] Chương 22: Lung tung đánh đàn Chương 23: Kết thúc bối rối Chương 24: Tin chết người Chương 25: Hắn thật hắc ám Chương 26: Muốn làm điểm ái muội Chương 27: Nàng làm quân cờ Chương 28: Hồ ly đánh nhau Chương 29: Ván bài phi vị Chương 30: Quan chức tranh chấp Chương 31: Phụng trà [nhất] Chương 32: Phụng trà [nhị] Chương 33: Phụng trà [tam] Chương 34: Chiết hoa chi tội [nhất] Chương 35: Chiết hoa chi tội [nhị] Chương 36: Cứu binh [nhất] Chương 37: Cứu binh [nhị] Chương 38: Tiếng cười quỷ dị Chương 39: Thị vệ thân cận Chương 40: Lạc hồng tai ương Chương 41: Đồng ý đính khế Chương 42: Đừng nghĩ chạy thoát Chương 43: Hắn rời đi Chương 44: Một đêm mây mưa Chương 45: Hoàng cung bí tân Chương 46: Lại là tia nắng ban mai Chương 47: Rắn chuột một ổ Chương 48: Trăm điểu hướng phượng Chương 49: Phượng nướng trăm điểu Chương 50: Ngươi là của ta