doc truyen khi nho chin knc truyen chu ebook prc download full

Khi Nho Chín

Hoàn thành 35 Chương 3090 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Diệp Duy Trăn cho rằng, hắn cùng Khương Ngọc kết hợp bất quá là hai người kết nhóm sống theo như nhu cầu, thẳng đến có thiên hắn phát hiện Khương Ngọc bí mật.

Mà Khương Ngọc cũng thủy chung đều cho rằng Diệp Duy Trăn chính là chính mình trong lòng “Người kia”, sau lại nàng phát hiện chính mình sai lầm rồi...

Văn án vô năng, tình yêu và hôn nhân, đại thúc văn, luyện viết văn. Cẩu huyết lão ngạnh không vui chớ nhập.

Kết cục he.