doc truyen khi nguoi cu don nguoi moi kncdnm truyen chu ebook prc download full

Khí Người Cũ, Đón Người Mới
Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Hoàn thành 52 Chương 4326 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Lục Nhược sửa lại vạt áo, nở nụ cười mị hoặc điên đảo chúng sinh: “Ý của em là tôi hơi có chút tiên phong đạo cốt?”

Mộ Tây: “Là anh hiều lầm, là tôi nói anh mình toát ra đầy yêu khí, vậy thôi.”

Cô cả đời này động tâm không quá hai lần.

Lần đầu tiên là bạn đồng học của mình. Cô thầm yêu trộm nhớ anh bốn năm rồi quyết định đem đoạn tình này chôn chặt ở đáy lòng.

Lần thứ hai là khi cô đã nhảy vào nấm mồ hôn nhân, còn chưa kịp than một tiếng “viên mãn” thì đã giật mình phát hiện trong lòng trượng phu đã có người khác.

Nhưng mà cũ không đi, mới cũng không đến.

Mộ Tây đem tấm ảnh người đàn ông – cha đứa con trong bụng, oán giận nói: “Cục cưng, từ nay về sau kêu người này là thúc thúc, cho hắn tức chết!” =.=

Chương 1: Khí người cũ, đón người mới Chương 2: Khí người cũ đón, đón người mới Chương 3: Khí người cũ, đón người mới Chương 4: Khí người cũ đón người mới Chương 5: Khí người cũ đón người mới Chương 6: Khí người cũ, đón người mới Chương 7: Khí người cũ, đón người mới Chương 8: Khí người cũ, đón người mới Chương 9: Khí người cũ, đón người mới Chương 10: Khí người cũ, đón người mới Chương 11: Khí người cũ, đón người mới Chương 12: Khí người cũ, đón người mới Chương 13: Khí người cũ đón người mới Chương 14: Khí người cũ, đón người mới Chương 15: Khí người cũ đón người mới Chương 16: Khí người cũ, đón người mới Chương 17: Khí người cũ, đón người mới Chương 18: Khí người cũ, đón người mới Chương 19: Khí người cũ, đón người mới Chương 20: Khí người cũ, đón người mới Chương 21: Khí người cũ, đón người mới Chương 22: Khí người cũ, đón người mới Chương 23: Khí người cũ, đón người mới Chương 24: Khí người cũ, đón người mới Chương 25: Khí người cũ, đón người mới Chương 26: Khí người cũ, đón người mới Chương 27: Khí người cũ, đón người mới Chương 28: Khí người cũ đón người mới Chương 29: Khí người cũ đón người mới Chương 30: Khí người cũ, đón người mới. Chương 31: Khí người cũ, đón người mới. Chương 32: Khí người cũ, đón người mới. Chương 33: Khí người cũ, đón người mới. Chương 34: Khí người cũ, đón người mới Chương 35: Khí người cũ, đón người mới Chương 36: Khí người cũ, đón người mới. Chương 37: Khí người cũ, đón người mới Chương 38: Khí người cũ, đón người mới. Chương 39: Khí người cũ, đón người mới Chương 40: Khí người cũ, đón người mới Chương 41: Khí người cũ, đón người mới Chương 42: Khí người cũ, đón người mới Chương 43: Khí người cũ, đón người mới Chương 44: Khí người cũ, đón người mới Chương 45: Khí người cũ đón người mới Chương 46: Ngoại truyện 1: Lần đầu gặp mặt Chương 47: Ngoại truyện 2: Tư thế có vấn đề? Chương 48: Ngoại truyện 3: Vampire night Chương 49: Ngoại truyện 4: Nắng mai sáng lạn, vĩnh viễn không lối thoát Chương 50: Ngoại truyện 5: Kiếp trước