doc truyen khap huyet trung sinh dai gia ha duong khi phi khtsdghdkp truyen chu ebook prc download full

Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi
Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Hoàn thành 154 Chương 5422 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Gả tới Đông Ly Chương 2: Vương gia ác ma (1) Chương 3: Vương gia ác ma (2) Chương 4: Vương gia ác ma (3) Chương 5: Dung mạo xấu như quỷ (1) Chương 6: Dung mạo xấu như quỷ (2) Chương 7: Điệp phấn hoa (1) Chương 8: Điệp phấn hoa (2) Chương 9: Châm ngòi ly gián (1) Chương 10: Châm ngòi ly gián (2) Chương 11: Trách phạt (1) Chương 12: Trách phạt (2) Chương 13: Thiếp tâm ai liên (1). Chương 14: Thiếp tâm ai liên (2). Chương 15: Thiếp tâm ai liên (3) Chương 16: Dạ yến (1) Chương 17: Dạ yến (2) Chương 18: Dạ yến (3) Chương 19: Nhục nhã (1) Chương 20: Nhục nhã (2) Chương 21: Vui mừng như mộng cũ (1). Chương 22: Vui mừng như mộng cũ (2). Chương 23: Thất kinh (1) Chương 24: Thất kinh (2). Chương 25: Nổi giận (1) Chương 26: Nổi giận (2) Chương 27: Nổi giận (3) Chương 28: Đoạt tình (1) Chương 29: Đoạt tình (2). Chương 30: Biến cố (1). Chương 31: Biến cố (2) Chương 32: Khuyên bảo (1) Chương 33: Khuyên bảo (2) Chương 34: Lãnh khốc vô tình (1) Chương 35: Lãnh khốc vô tình (2) Chương 36: Lãnh khốc vô tình (3) Chương 37: Biện pháp (1) Chương 38: Biện pháp (2) Chương 39: Biện pháp (3) Chương 40: Diệp Bằng Yên (1) Chương 41: Diệp Bằng Yên (2) Chương 42: Diệp Bằng Yên (3) Chương 43: Lòng đố kỵ (1). Chương 44: Lòng đố kỵ (2) Chương 45: Lòng đố kỵ (3) Chương 46: Hạ Vệ Lam (1) Chương 47: Hạ Vệ Lam (2) Chương 48: Gây khó khăn (1) Chương 49: Gây khó khăn (2). Chương 50: Tra tấn (1)