doc truyen hy nhi ve ben ta nhe hn vbtn hnvbtn truyen chu ebook prc download full

Hy Nhi, Về Bên Ta Nhé

Hoàn thành 60 Chương 4005 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Tình bạn Chương 2: Gặp Diêm Vương Chương 3: Xuyên qua Chương 4: Tờ giấy ước nguyện???? Chương 5: Dao Trì cung Chương 6: Gặp gỡ Chương 7: Tuý Hồng Lâu Chương 8: Hắn là ai??? Chương 9: Nguy hiểm tới gần Chương 10: Đừng đánh thức tỷ tỷ Chương 11: Nàng là tiên nữ Chương 12: Nàng quen Huyết Nguyệt? Chương 13: Nàng đã phải sống như thế sao? Chương 14: Cẩn thận cái mông của ngươi Chương 15: Trẫm muốn lập nàng làm hoàng hậu Chương 16: Thích khách Chương 17: Có ma aaaaaaaaaaaa Chương 18: Huynh có thích ta không? Chương 19: Ta vĩnh viễn giam cầm nàng bên ta Chương 20: Huynh hát rất dở nhưng muội rất thích Chương 21: Lưu Thần cầu thân Chương 22: Nàng đã chết? Chương 23: Ngũ công chúa Chương 24: Đi tìm nàng Chương 25: Nàng thật ra đang ở đâu? Chương 26: Chính là nàng sao? Chương 27: Ta sẽ trở về cùng ngươi nhưng…. Chương 28: Làm nữ nhân thật khó Chương 29: Đừng coi thường nương tử của ta Chương 30: Đại hội võ lâm Chương 31: Hoàng thượng giá lâm Chương 32: Giang Khê Chương 33: Huỳnh Chi, thù cũ, nợ mới, ta trả cho ngươi Chương 34: Nguyệt thực Chương 35: Ngươi đã làm gì hắn? Chương 36: Động phòng Chương 37: Kim ốc tàng kiều Chương 38: Hồi cung Chương 39: Tự vẫn????? Chương 40: Tiểu Hồng Chương 41: Âm mưu Chương 42: Hiểu lầm Chương 43: Rời đi Chương 44: Chân tướng Chương 45: Hạ Quốc Chương 46: Ta là ai? Chương 47: Mỹ Nhân Y Cục Chương 48: Trộm Chương 49: Tiểu Bảo Chương 50: Chiếc bóng