doc truyen huyet vu vi phong hvvp ebook prc download full

Huyết Vũ Vi Phong

Hoàn thành 56 Chương 1231 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Sự kiện ma cà rồng giả 01 Chương 2: Sự kiện ma cà rồng giả 02 Chương 3: Sự kiện ma cà rồng giả 03 Chương 4: Vụ án sắp đặt kịch bản giết người 01 Chương 5: Vụ án sắp đặt kịch bản giết người 02 Chương 6: Vụ án sắp đặt kịch bản giết người 03 Chương 7: Vụ án sắp đặt kịch bản giết người 04 Chương 8: Vụ án đêm khuya cưỡng hiếp - giết hàng loạt các cô gái độc thân 01 Chương 9: Vụ án đêm khuya cưỡng hiếp – giết các cô gái độc thân hàng loạt 02 Chương 10: Vụ án đêm khuya cưỡng hiếp – giết các cô gái độc thân hàng loạt 03 Chương 11: Vụ án đêm khuya cưỡng hiếp – giết các cô gái độc thân hàng loạt 04 Chương 12: 50% Hiện Thực Chương 13: Vụ Án Mục Sư Bánh Mì Bị Giết 01 Chương 14: Vụ Án Mục Sư Bánh Mì Bị Giết 02 Chương 15: Vụ Án Mục Sư Bánh Mì Bị Giết 03 Chương 16: Vụ Án Mục Sư Bánh Mì Bị Giết 04 Chương 17: Vụ Án Bí ẩn Giết Nữ Sinh Hàng Loạt 01 Chương 18: Vụ Án Bí ẩn Giết Nữ Sinh Hàng Loạt 02 Chương 19: Vụ Án Bí ẩn Giết Nữ Sinh Hàng Loạt 03 Chương 20: Vụ Án Bí ẩn Giết Nữ Sinh Hàng Loạt 04 Chương 21: Vụ Án Giết Người PK Thực Tế 01 Chương 22: Vụ Án Giết Người PK Thực Tế 02 Chương 23: Vụ Án Giết Người PK Thực Tế 03 Chương 24: Ma Cà Rồng Thì Giỏi Lắm Sao? Chương 25: Vụ Án Người Dẫn Chương Trình Lời Nói Ác Độc Bị Giết 01 Chương 26: Vụ Án Người Dẫn Chương Trình Lời Nói Ác Độc Bị Giết 02 Chương 27: Vụ Án Người Dẫn Chương Trình Lời Nói Ác Độc Bị Giết 03 Chương 28: Vụ Án Người Dẫn Chương Trình Lời Nói Ác Độc Bị Giết 04 Chương 29: Hình Ảnh Bên Dưới Chương 30: Vụ Án Họa Sĩ Nổi Tiếng Của Insadong [11]Bị Giết 01 Chương 31: Vụ Án Họa Sĩ Nổi Tiếng Của Insadong Bị Giết 02 Chương 32: Vụ Án Họa Sĩ Nổi Tiếng Của Insadong Bị Giết 03 Chương 33: Vụ Án Họa Sĩ Nổi Tiếng Của Insadong Bị Giết 04 Chương 34: Cái Gọi Là Hiệu Ứng Bươm Bướm Chương 35: Vụ Án Đại Ca Khu Vực Phía Bắc Bị Giết 01 Chương 36: Vụ Án Đại Ca Khu Vực Phía Bắc Bị Giết 02 Chương 37: Vụ Án Ông chủ Khu Vực Phía Bắc Bị Giết 03 Chương 38: Tâm Chương 39: Có Thứ Tình Cảm Gọi Là Lương Thiện Chương 40: Mê Mẩn Bởi Nụ Cười Kiếp Này Chỉ Vì Anh Chương 41: Vụ Án Giết Người Ở Đại Hội Xem Mắt Tập Thể 01 Chương 42: Vụ Án Giết Người Ở Đại Hội Xem Mắt Tập Thể 02 Chương 43: Vụ Án Giết Người Ở Đại Hội Xem Mắt Tập Thể 03 Chương 44: Vụ Án Giết Người Ở Đại Hội Xem Mắt Tập Thể 04 Chương 45: Vụ Án Giết Người Ở Đại Hội Xem Mắt Tập Thể 05 Chương 46: Nên Đến, Ai Cũng Không Thay Đổi Được Chương 47: Đường Vũ Tân, Cám Ơn Cô Chương 48: Dần Dần Bóc Trần Chân Tướng Chương 49: Em Gái, Chị Dẫn Em Đi Tìm Anh Trai Nhé? Chương 50: Không Thể Tha Thứ Cho Người Đó Sao?