doc truyen huyet tam lenh htl truyen chu ebook prc download full

Huyết Tâm Lệnh

Hoàn thành 42 Chương 2367 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Tửu quỷ Chương 2: Đoạt Mệnh Kim Tiền Chương 3: Tiên Thần Tây Môn Nhu Chương 4: Tiểu Lý Phi Đao Chương 5: Anh hùng tri ngộ Chương 6: Tôn Tiểu Bạch Chương 7: Dưới mắt giai nhân Chương 8: Sinh tử đường tơ Chương 9: Lãnh Hương tiểu trúc Chương 10: Thư hẹn gặp Chương 11: Vạn bất đắc dĩ Chương 12: Dở khóc dở cười Chương 13: Vòng khổ chiến Chương 14: Dị nữ Chương 15: Lên kiệu đi Chương 16: Địa tử Chương 17: Khất cái Chương 18: Cọp xuống đất bằng Chương 19: Trao đổi mạng người Chương 20: Tiếng nói trong đêm Chương 21: Hai cọp ghìm nhau Chương 22: Giá trị anh hùng Chương 23: Giá trị của mình Chương 24: Cái gút trong thắng bại Chương 25: Chuyện của Kinh Vô Mạng Chương 26: Bi kịch của đời Chương 27: Bão dậy trong hồn Chương 28: Lấy giả làm thật Chương 29: Những mất mát trong đời Chương 30: Bão tố nổi lên Chương 31: Tiệc rượu nhục nhã Chương 32: Những bước lún sâu Chương 33: Những kẻ cần đối diện Chương 34: Cuộc đấu giữa giai nhân Chương 35: Về ngôi nhà cũ Chương 36: Những phút yếu lòng Chương 37: Cánh thiếp tử thần Chương 38: Những dòng máu hận Chương 39: Trở lại Trường đình Chương 40: Người thiếu phụ đau khổ Chương 41: Một con người mới Chương 42: Hồi kết