doc truyen huyet su vo lam hsvl truyen chu ebook prc download full

Huyết Sử Võ Lâm

Hoàn thành 78 Chương 4027 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Một độ tang thương Chương 2: Bóng chim tăm cá Chương 3: Rồng mây tụ hội Chương 4: Âm mưu vĩ đại Chương 5: Mưu sâu vô tưởng Chương 6: Thăm thẳm mưu sâu Chương 7: Mưa đêm huyền ảo Chương 8: Dưới lưỡi hái tử thần Chương 9: Ra sanh rồi vào tử Chương 10: Chết đi sống lại Chương 11: Đường ranh sống chết Chương 12: Thân ngoại hóa thân Chương 13: Hải Đường phu nhân Chương 14: Quỳnh Hoa tam nương tử Chương 15: Uyên Ương Dược Cực Lạc Chương 16: Quỳnh Hoa tam nương Chương 17: Những chuyện kinh hồn Chương 18: Đùa với tử thần Chương 19: Diễn biến bất ngờ Chương 20: Một cuộc kỳ ngộ Chương 21: Một khối chung tình Chương 22: Đường tơ kẽ tóc Chương 23: Điên đảo mê ly Chương 24: Trí thắng Tứ quái Chương 25: Hắn có dụng tâm Chương 26: Đi tìm bí mật Chương 27: Họa từ đâu đến Chương 28: Cái biến không lường Chương 29: Điên đảo mê ly Chương 30: Những cái bất ngờ Chương 31: Một rủi một may Chương 32: Gió dậy lầu cao Chương 33: Đi rồi trở lại Chương 34: Hiểm độc phi thường Chương 35: Khói mây dĩ vãng Chương 36: Ung dung ứng địch Chương 37: Cánh bằng bặt gió Chương 38: Mượn đao giết người Chương 39: Dĩ vãng đau buồn Chương 40: Gió đưa mưa đến Chương 41: Bên ngoài sở liệu Chương 42: Tiếng hứa ngàn vàng Chương 43: Vẫn mượn tay người Chương 44: Một vật chi bảo Chương 45: Cái tội giữ ngọc Chương 46: Vẫn mượn tay người Chương 47: Giáo phái Thiên Tằm Chương 48: Vào tử rồi ra sanh Chương 49: Thầy trò gian ác Chương 50: Thiên Lăng Tinh