doc truyen huyet su vo lam hsvl ebook prc download full

Huyết Sử Võ Lâm

Hoàn thành 78 Chương 1967 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Một độ tang thương Chương 2: Bóng chim tăm cá Chương 3: Rồng mây tụ hội Chương 4: Âm mưu vĩ đại Chương 5: Mưu sâu vô tưởng Chương 6: Thăm thẳm mưu sâu Chương 7: Mưa đêm huyền ảo Chương 8: Dưới lưỡi hái tử thần Chương 9: Ra sanh rồi vào tử Chương 10: Chết đi sống lại Chương 11: Đường ranh sống chết Chương 12: Thân ngoại hóa thân Chương 13: Hải Đường phu nhân Chương 14: Quỳnh Hoa tam nương tử Chương 15: Uyên Ương Dược Cực Lạc Chương 16: Quỳnh Hoa tam nương Chương 17: Những chuyện kinh hồn Chương 18: Đùa với tử thần Chương 19: Diễn biến bất ngờ Chương 20: Một cuộc kỳ ngộ Chương 21: Một khối chung tình Chương 22: Đường tơ kẽ tóc Chương 23: Điên đảo mê ly Chương 24: Trí thắng Tứ quái Chương 25: Hắn có dụng tâm Chương 26: Đi tìm bí mật Chương 27: Họa từ đâu đến Chương 28: Cái biến không lường Chương 29: Điên đảo mê ly Chương 30: Những cái bất ngờ Chương 31: Một rủi một may Chương 32: Gió dậy lầu cao Chương 33: Đi rồi trở lại Chương 34: Hiểm độc phi thường Chương 35: Khói mây dĩ vãng Chương 36: Ung dung ứng địch Chương 37: Cánh bằng bặt gió Chương 38: Mượn đao giết người Chương 39: Dĩ vãng đau buồn Chương 40: Gió đưa mưa đến Chương 41: Bên ngoài sở liệu Chương 42: Tiếng hứa ngàn vàng Chương 43: Vẫn mượn tay người Chương 44: Một vật chi bảo Chương 45: Cái tội giữ ngọc Chương 46: Vẫn mượn tay người Chương 47: Giáo phái Thiên Tằm Chương 48: Vào tử rồi ra sanh Chương 49: Thầy trò gian ác Chương 50: Thiên Lăng Tinh