doc truyen huyet my nhan hmn truyen chu ebook prc download full

Huyết Mỹ Nhân

Hoàn thành 42 Chương 1680 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Cái cười của đàn bà là thế công, cái khóc là thế thủ.

Muốn cười nhưng làm ra vẽ rầu rĩ trước là đổ bộ trước mặt địch.

Đang khóc mà phì cười là đi vòng quanh ra phía sau địch.

Nếu có thể làm được tới mức tối dở cười dở khóc thì mới thực là hoàn toàn thắng lợi.

Khiến cho toàn quân của đối phương bị tiêu diệt ngay.

Chương 1: Huyết!... Huyết mỹ nhân!... Chương 2: Ném hoa vào đá, biểu diễn thần công Chương 3: Gió tây lá rụng khắp Hàm Dương Chương 4: Cùng chàng rong ruổi - Cam Lương hướng Chương 5: Thần công khắc địch Chương 6: Muốn bắt cố ý thả trước Chương 7: Được rồi lại mất Chương 8: Thiên tình dậy phong ba Chương 9: Biết rõ chân tướng Chương 10: Cùng kết nghĩa kim lan Chương 11: Chân trời góc biển Chương 12: GẶP NHAU TRÊN ĐƯỜNG HẺM Chương 13: Thoát thân trong cái chết Chương 14: Kỳ nhân dị thú Chương 15: Bé cái lầm Chương 16: Ngờ giả ngờ thực Chương 17: Sự phát hiện kinh người Chương 18: Diêm La sứ giả Chương 19: Kỳ tuyệt diệu tuyệt Chương 20: Bái sư trong rừng rậm Chương 21: Mừng đỡ trên tay Chương 22: Kém có một nước cờ Chương 23: Lập Kế Đả Thương Ưng Thần Chương 24: Trong Bàn Long Giáp Chương 25: Muốn Khéo Hoá Vụng Chương 26: Muốn Chết Không Được Chương 27: Nguy Cơ Trùng Trùng Chương 28: Tình Đầu Ý Hợp Chương 29: Hiệp Cốt Nhu Tình Chương 30: Sinh Ly Tử Biệt Chương 31: Chuyến Đi Đại Mạc Chương 32: Xương Luận Anh Đào Chương 33: Dụng Trí Thoát Khỏi Ổ Ma Chương 34: Quái Sự Biên Hoang Chương 35: Là Ơn Hay Là Thù Chương 36: Bán Tín Bán Nghi Chương 37: Xếp Đặt Khéo Léo Chương 38: Bạch Long Đại Hội Chương 39: Long Tranh Hổ Đấu Chương 40: Cùng Giở Tài Ba Ra Chương 41: Thoát Khỏi Tai Kiếp Chương 42: Quay Đầu Lại Thấy Bờ Ngay