doc truyen huyet chuong thanh tam hctt truyen chu ebook prc download full

Huyết Chưởng Thánh Tâm

Hoàn thành 71 Chương 4125 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Dao Trì ngọc lệnh Chương 2: Đuổi giết đến cùng Chương 3: Phật sống dưới trăng Chương 4: Hoang sơn cổ tự Chương 5: Người trong tượng Phật Chương 6: Thất diệp tiên quả Chương 7: Bang chủ kinh tâm Chương 8: Tình thù khó phân Chương 9: Huyết chưởng diệt ma Chương 10: Nhẫn nhục gánh nặng Chương 11: Thiên lý truy tung Chương 12: Độc Thánh - Cổ Phật Chương 13: Long đàm hổ huyệt Chương 14: Trong năm dặm xương mây Chương 15: Đoạt Hồn cốc chủ Chương 16: Dao Trì Ngọc Nữ Chương 17: Mẫu tỷ song vong Chương 18: Thân thế phiêu linh Chương 19: Lão nhân Giáng Long Chương 20: Lời chứa huyền cơ Chương 21: Dạ sầu trăm mối Chương 22: Hải Ngoại Nhất Phụng Chương 23: Từ tâm chuốc họa Chương 24: Sợi tóc treo ngàn cân Chương 25: Kỳ nhân trên núi Chương 26: Đại chiến Kim Cang Chương 27: Hận thù khó bôi xóa Chương 28: Giá họa Giang Đông Chương 29: Tình duyên kỳ ngộ Chương 30: Chân giả chưa phân Chương 31: Long nữ si tình Chương 32: Thiết Tàn Bát Quái Chương 33: Tông chủ Mật tông Chương 34: Ngũ Nhạc Thần Quân Chương 35: Rết độc cánh vàng Chương 36: Huyết Diện Kim Cang Chương 37: Kẻ giết rắn mào gà Chương 38: Tiên tử thất thân Chương 39: Tình lang thị vệ Chương 40: Thủy hỏa tương khắc Chương 41: Bày kế nghi binh Chương 42: Kẻ thù giết cha Chương 43: Uy bức lợi vụ Chương 44: Dùng người làm mồi nhử Chương 45: Anh hùng si tình Chương 46: Tuyết lãnh không ngân Chương 47: Lấy thân làm bình phong Chương 48: Tuyệt địa tàn gian Chương 49: Gian hùng lộ diện Chương 50: Chí tình chí thánh