doc truyen huyet chuong thanh tam hctt ebook prc download full

Huyết Chưởng Thánh Tâm

Hoàn thành 71 Chương 2061 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Dao Trì ngọc lệnh Chương 2: Đuổi giết đến cùng Chương 3: Phật sống dưới trăng Chương 4: Hoang sơn cổ tự Chương 5: Người trong tượng Phật Chương 6: Thất diệp tiên quả Chương 7: Bang chủ kinh tâm Chương 8: Tình thù khó phân Chương 9: Huyết chưởng diệt ma Chương 10: Nhẫn nhục gánh nặng Chương 11: Thiên lý truy tung Chương 12: Độc Thánh - Cổ Phật Chương 13: Long đàm hổ huyệt Chương 14: Trong năm dặm xương mây Chương 15: Đoạt Hồn cốc chủ Chương 16: Dao Trì Ngọc Nữ Chương 17: Mẫu tỷ song vong Chương 18: Thân thế phiêu linh Chương 19: Lão nhân Giáng Long Chương 20: Lời chứa huyền cơ Chương 21: Dạ sầu trăm mối Chương 22: Hải Ngoại Nhất Phụng Chương 23: Từ tâm chuốc họa Chương 24: Sợi tóc treo ngàn cân Chương 25: Kỳ nhân trên núi Chương 26: Đại chiến Kim Cang Chương 27: Hận thù khó bôi xóa Chương 28: Giá họa Giang Đông Chương 29: Tình duyên kỳ ngộ Chương 30: Chân giả chưa phân Chương 31: Long nữ si tình Chương 32: Thiết Tàn Bát Quái Chương 33: Tông chủ Mật tông Chương 34: Ngũ Nhạc Thần Quân Chương 35: Rết độc cánh vàng Chương 36: Huyết Diện Kim Cang Chương 37: Kẻ giết rắn mào gà Chương 38: Tiên tử thất thân Chương 39: Tình lang thị vệ Chương 40: Thủy hỏa tương khắc Chương 41: Bày kế nghi binh Chương 42: Kẻ thù giết cha Chương 43: Uy bức lợi vụ Chương 44: Dùng người làm mồi nhử Chương 45: Anh hùng si tình Chương 46: Tuyết lãnh không ngân Chương 47: Lấy thân làm bình phong Chương 48: Tuyệt địa tàn gian Chương 49: Gian hùng lộ diện Chương 50: Chí tình chí thánh