doc truyen huyet chi doat hon hcdh ebook prc download full

Huyết Chỉ Đoạt Hồn

Hoàn thành 74 Chương 1665 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Trận đấu quyết định Chương 2: Bá giả công tử Chương 3: Tàn phá gia trang Chương 4: Thiếu phụ thần bí Chương 5: Rơi vào tuyệt động Chương 6: Giết người yêu Chương 7: Phá Hủy Dung Nhan Chương 8: Quái nhân tàn phế Chương 9: Một Quá Khứ Đau Thương Chương 10: Hồng huyết linh quân Chương 11: Ngọc diện hồ ly Chương 12: Dạ chiến sinh tử Chương 13: Huyết chỉ điểm tinh Chương 14: Cấm lệnh hắc Diêm Vương Chương 15: Vấn vương buổi ban đầu Chương 16: Ẩn diện khách Chương 17: Hắc Diêm Vương xuất hiện giang hồ Chương 18: Túy cuồng lão nhân Chương 19: Sát kiếp mở màn Chương 20: Ma nữ tuyệt vời Chương 21: Sóng tình cuồn cuộn Chương 22: Bạch y xú nữ Chương 23: Nữ hội trưởng bịt mặt Chương 24: Lọt vào quỷ kế Chương 25: Động ảo tình Chương 26: Xuân tình nhất độ Chương 27: Bão táp trên người ngọc Chương 28: Tình yêu oan nghiệt Chương 29: Cảnh tượng dâm ô Chương 30: Lại rơi vào biển tình Chương 31: Số đào hoa khó gỡ Chương 32: Giết kẻ bạc tình Chương 33: Mưu thần chước quỷ Chương 34: Huyết án đầu tiên Chương 35: Sát tinh hắc Diêm Vương Chương 36: Thảm sát Kim Phụng Ảo Chương 37: Mã Giáng KIều phục hận Chương 38: Kẻ ác đền nợ máu Chương 39: Huyết án liên miên Chương 40: Quỷ khí sát nhân Chương 41: Phó hội trên bãi sinh tử Chương 42: Mãnh hổ địch quân hồ Chương 43: Lục Siêu Quang thọ khốn Chương 44: Một chưởng tung hoành Chương 45: Vạn tử nhất sinh Chương 46: Vĩ đào vi thượng Chương 47: U động lão nhân Chương 48: Chồng chất hận thù Chương 49: Phiêu bồng khách Chương 50: Mê tâm hoàn