doc truyen huyet chi doat hon hcdh truyen chu ebook prc download full

Huyết Chỉ Đoạt Hồn

Hoàn thành 74 Chương 4694 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Trận đấu quyết định Chương 2: Bá giả công tử Chương 3: Tàn phá gia trang Chương 4: Thiếu phụ thần bí Chương 5: Rơi vào tuyệt động Chương 6: Giết người yêu Chương 7: Phá Hủy Dung Nhan Chương 8: Quái nhân tàn phế Chương 9: Một Quá Khứ Đau Thương Chương 10: Hồng huyết linh quân Chương 11: Ngọc diện hồ ly Chương 12: Dạ chiến sinh tử Chương 13: Huyết chỉ điểm tinh Chương 14: Cấm lệnh hắc Diêm Vương Chương 15: Vấn vương buổi ban đầu Chương 16: Ẩn diện khách Chương 17: Hắc Diêm Vương xuất hiện giang hồ Chương 18: Túy cuồng lão nhân Chương 19: Sát kiếp mở màn Chương 20: Ma nữ tuyệt vời Chương 21: Sóng tình cuồn cuộn Chương 22: Bạch y xú nữ Chương 23: Nữ hội trưởng bịt mặt Chương 24: Lọt vào quỷ kế Chương 25: Động ảo tình Chương 26: Xuân tình nhất độ Chương 27: Bão táp trên người ngọc Chương 28: Tình yêu oan nghiệt Chương 29: Cảnh tượng dâm ô Chương 30: Lại rơi vào biển tình Chương 31: Số đào hoa khó gỡ Chương 32: Giết kẻ bạc tình Chương 33: Mưu thần chước quỷ Chương 34: Huyết án đầu tiên Chương 35: Sát tinh hắc Diêm Vương Chương 36: Thảm sát Kim Phụng Ảo Chương 37: Mã Giáng KIều phục hận Chương 38: Kẻ ác đền nợ máu Chương 39: Huyết án liên miên Chương 40: Quỷ khí sát nhân Chương 41: Phó hội trên bãi sinh tử Chương 42: Mãnh hổ địch quân hồ Chương 43: Lục Siêu Quang thọ khốn Chương 44: Một chưởng tung hoành Chương 45: Vạn tử nhất sinh Chương 46: Vĩ đào vi thượng Chương 47: U động lão nhân Chương 48: Chồng chất hận thù Chương 49: Phiêu bồng khách Chương 50: Mê tâm hoàn