doc truyen huyet anh nhan han truyen chu ebook prc download full

Huyết Ảnh Nhân

Hoàn thành 27 Chương 1226 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Tình huynh đệ xuất hiện rạn nứt - Những gợn nhỏ khởi phát phong ba Chương 2: Hé lộ dần thân thế lai lịch - Vì bảo vậ­t huynh đệ tương tàn Chương 3: Huyền Vũ quán phát sinh biến cố - Đáp ân trọng mạo hiểm cứu nguy Chương 4: Thủ đoạn tột cùng từ phản đồ - Quyết liều sinh tử báo thâm ân Chương 5: Kẻ diệu thủ lại là ân nhân - Trong hoạn nạn trở nên bằng hữu Chương 6: Dù đồng hành nhưng vẫn nghi kỵ - Ngộ hiểm cảnh nên cứ chung lưng Chương 7: Những bí ẩn chứa trong bảo vật - Nhiều mơ hồ theo từng bước chân Chương 8: Cốc Vạn Niên bỗng là tuyệt địa - Hổ Đầu sơn hội tụ cao nhân Chương 9: Vạn Niên cốc cục diện chuyển xoay - Chẳng thu lợi anh hùng thọ tử Chương 10: Vạn Niên cốc không mời vẫn đến - Vì Linh quả gây hại lẫn nhau Chương 11: Vì sinh mạng thuậ­n theo duyên định - Muốn báo thù bộc lộ xuất thân Chương 12: Vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn - Kế nhất tiễn đắc thủ song điêu Chương 13: Vì huynh đệ xả thân lộ diện - Khu mộ địa phô trương thanh thế Chương 14: Nhận hung tin bán tín bán nghi - Mưu thâm độc sát nhân diệt khẩu Chương 15: Kẻ tám lạng người nửa cân - Song phương đều có người bí ẩn Chương 16: Hoa Sơn - Côn Lôn nhị đại phái - Thủ đoạn khôn lường của danh môn Chương 17: Không Không môn nhe nanh giương vuốt - Giữa trận đồ hé lộ công phu Chương 18: Trận Cửu Cung đối đầu Bạch Phát - Mối hoài nghi thủ pháp Lý gia Chương 19: Mạo hiểm phóng hạ Tử Vong thiếp - Liều lĩnh tiến hành kế khổ nhục Chương 20: Phá thạch lao cứu người đồng cảnh - Trước Hồng Kỳ bộc lộ kiếm chiêu Chương 21: Bộc lộ dần thân thế lai lịch - Tỏ công phu khám phá thâm mưu Chương 22: Những ẩn tình hai mươi năm trước - Mọi mưu kế được vạch tỏ tường Chương 23: Bắc Hải cung náo động Trung Nguyên - Đoạn Hồn kiếm chấn khiếp quần hùng Chương 24: Ẩn tình khó nói của cao tăng - Những gì che giấu dần hé lộ Chương 25: Tỏ thân phận hiển lộ công phu - Không hận thù chỉ tìm nguyên ủy Chương 26: Độc Mục sơn quần ma động phát - Long Trảo lệnh danh truyền Nam Cung Chương 27: Long Trảo quyện vân tỏ hùng oai - Âm hàn lãnh khí diệt Ma Vương