doc truyen huyet anh ma ton hamt truyen chu ebook prc download full

Huyết Ảnh Ma Tôn

Hoàn thành 27 Chương 2024 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Tiết trời lập đông, bông tuyết phủ trắng xóa cả một vùng Nhạn Môn.

Trong thời tiết như thế này thì chẳng một ai bước ra ngoài.

Thế mà hôm nay trên quang lộ thông qua Nhạn Môn một đoàn bảo tiêu đang hối hả áp tiêu.

Dẫn đầu đoàn bảo tiêu đó là một vị tổng tiêu đầu, dáng người vạm vỡ, khuôn mặt chữ điền, cặp mắt nghiêm lạnh.