doc truyen huyen thien long ton htlt truyen chu ebook prc download full

Huyền Thiên Long Tôn
Huyền Thiên Long Tôn
Tiên Hiệp Nguồn: http://truyencv.com/ Thêm Chương

Huyền Thiên Long Tôn

Tác giả: Hãi Long Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: http://truyencv.com/

Đang cập nhật Convert 791 Chương 66723 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Tinh Thần Đại Lục, Hạo Thiên Đế Quốc, nắm giữ quân công tử thân phận, nhưng nhân tu luyện phế vật mà tự cam **, trước bị hối hôn, sau bị hãm hại, tan cửa nát nhà, bị người vô cùng nhục nhã dưới lựa chọn khiêu nhai tự sát, không nghĩ tới vì vậy tao ngộ linh xà, từ đây thay đổi nhân sinh quỹ tích.

p/s: bao hàm(uẩn) khí giai - (khí xoáy) khí toàn giai- cương đan giai - linh giai. Mỗi giai lớn chia làm 9 giai nhỏ + viên mãn.

Chương 1: Tự sát chưa toại Chương 2: Nam kha 1 mộng? Chương 3: Bỏ vợ Chương 4: Phong Thủy Luân Lưu Chuyển Chương 5: Một tỷ Chương 6: Bao hàm khí 2 giai Chương 7: Đỗ lão gia tử Chương 8: Quy Nguyên Đan Chương 9: Hỏa Phượng công chúa Chương 10: Tái Kiến huynh đệ Chương 11: Thực lực hiển lộ Chương 12: Một đôi tỷ tỷ Chương 13: Dương Vân phong Chương 14: Mỹ nữ giới linh Chương 15: Túy Hương lâu Chương 16: Cầm tranh hòa minh Chương 17: Toàn bộ há hốc mồm Chương 18: Kỳ quái áo lót Chương 19: Ma quỷ huấn luyện Chương 20: Song điệp lãng thành Chương 21: 2 độ tới chơi Chương 22: Thục người Chương 23: Đại náo Túy Hương lâu Chương 24: Giết ra đường máu Chương 25: Thu làm nghĩa nữ Chương 26: Vào Hoàng cung Chương 27: Hạc đứng trong bầy gà Chương 28: Trước điện luận tội Chương 29: Chuyện vặt vãnh Chương 30: Huyền Âm thể chất Chương 31: Huyền Âm quyết Chương 32: Chúc tết Chương 33: 1 năm khổ tu Chương 34: Luồng khí xoáy 1 giai Chương 35: Lòng hiếu kỳ Chương 36: Công khai kiểm tra (1) Chương 37: Công khai kiểm tra (2) Chương 38: Công khai kiểm tra (3) Chương 39: Oan gia ngõ hẹp Chương 40: Rách nát đỉnh nhỏ Chương 41: Linh dịch phương thuốc Chương 42: Hỏa Vân đỉnh Chương 43: Sơ cấp chế thuốc Chương 44: Nhất phẩm linh dịch Chương 45: Nhập học ngày Chương 46: Tân sinh xá hữu Chương 47: Ám hại Chương 48: Khiêu chiến Chương 49: Điệp lãng hiển uy Chương 50: Đạo sư Triệu Mạn