doc truyen huyen mon phong than hmpt truyen chu ebook prc download full

Huyền Môn Phong Thần
Huyền Môn Phong Thần

Huyền Môn Phong Thần

Tác giả: Thân Vẫn Chỉ Tiêm Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: tangthuvien.vn

Đang cập nhật 172 Chương 31202 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Ngẫu nhiên bị đưa tới một thế giới khác, đoạt xá sống lại trong một thân thể mới, hắn từng bước đấu tranh sinh tồn, tăng tiến tu vi.

Khi đã đứng trên đỉnh cao, hắn mới phát hiện ra rằng, sự "tái sinh" của mình không chỉ là một chuyện đơn giản như vậy.

Đọc truyện convert "Huyền Môn Phong Thần".

5 chương truyện mới nhất

Lời dẫn Quyển 01: Thực Khí - Chương 01: Âm Hồn cốc Chương 02: Đoạt đan Chương 03: Chu Cáp Thôn Nguyệt pháp Chương 04: Chép sách Chương 05: Sát thân Chương 06: Nội đấu Chương 07: Liệt Viêm phù Chương 08: Trước Bách Thảo đường trồng linh mễ Quyển 01 - Chương 09: Thôn thổ Chương 10: Phù pháp Chương 11: Hữu nghị Chương 12: Giảng pháp Chương 13: Thần linh đã tiêu thất Quyển 1 - Chương 14: Câu thần triệu lệnh phù trận Chương 15: Nhiếp thủy Chương 16: Đại sơn pháp ý Chương 17: Sát sinh cùng phóng sinh Chương 18: Hiểm ác đáng sợ Quyển 01 - Chương 19: Sinh tử đấu Chương 20: Đan khí ngưng thần Chương 21: Đồ Phong Chương 22: Đào sơn Chương 23: Mộc sinh hỏa Chương 24: Sinh tử Quyển 02: Hắc Chi Lĩnh Phong Vân - Chương 01: Gánh vác Chương 02: Gặp trên đường Chương 03: Cổ Chấn Chương 04: Hắc Chi Lĩnh Chương 05: Đại chiến Chương 06: Bày trận Chương 07: Dẫn linh mệnh thần Chương 08: Triệu thần Chương 09: Xà đồng tử Chương 10: Bốn cảnh giới Ngự bảo Chương 11: Vương Giác Chương 12: Thôn Thiên Thanh Văn trùng Chương 13: Nghĩ thành Linh tướng Chương 14: Vụ hạp Chương 15: Song sát Chương 16: Trừ yêu Chương 17: Ngư Nhân tửu lầu Chương 18: Khách sạn của Hầu lão thái Chương 19: Nội ứng Chương 20: Hai nơi sinh tử Chương 21: Thất bảo như ý Chương 22: Tứ thủy Quyển 3: Tứ Thủy - Chương 01: Phi Thiên quan Quyển 3: Tứ Thủy - Chương 02: Thiên bẩm chi quyền Chương 03: Yêu nô