doc truyen huu thuy vong xuyen htvx truyen chu ebook prc download full

Hữu Thủy Vong Xuyên

Hoàn thành 31 Chương 1987 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thể loại: Cổ phong nhã vận, nhất thụ nhất công, HE

Biên tập: Bạch Mộc.

Người đời tương truyền rằng, con người sống như thế nào cuối cùng cũng xuống Hoàng Tuyền.

Trên Hoàng Tuyền có con sông gọi là sống Vong Xuyên.

Trên sống có một tọa đài gọi là Nại Hà Kiều. Đi qua Nại Hà sẽ đến một thổ thai, gọi là Vọng Hương Đài.

Cạnh Vọng Hương Đài, có một lão phu nhân bán Mạnh Bà Trà. Cạnh sông Vong Xuyên có một tảng đá, gọi là Tam Sinh Thạch.

Mạnh Bà Trà khiến quên hết thảy, Tam Sinh Thạch ghi lại duyên nợ ba kiếp của đời người.

Đi qua Nại Hà Kiều, đứng tại Vọng Hương Đài liếc mắt lại lần cuối nhìn nhân gian trước mắt, uống một chén Mạnh Bà Trà nấu từ nước sông Vong Xuyên. Sau đó, liền quên đi hết thảy, quên đi tam sinh