doc truyen huu phu ki hoang thuong tuong cong hpkhttc truyen chu ebook prc download full

Hưu Phu Kí Hoàng Thương Tướng Công
Hưu Phu Kí Hoàng Thương Tướng Công

Hưu Phu Kí Hoàng Thương Tướng Công

Hoàn thành 541 Chương 14890 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Bảy nỗi khổ của đời người Chương 2: Cô là ai? Chương 3: Trọng sinh Chương 4: Một khối ngọc bội Chương 5: Con dấu của Bùi Dạ Tập Chương 6: Lần đầu chạm mặt Chương 7: Hoài nghi thật sâu Chương 8: Sẽ không nói Chương 9: Chín phần giống nhau Chương 10: Trang điểm phức tạp [1] Chương 11: Trang điểm phức tạp [2] Chương 12: Giả vờ uy nghiêm Chương 13: Phi Hoa viện Chương 14: Lãm Nguyệt, Thanh Nguyệt Chương 15: Hai vị thiếu phụ Chương 16: Cho con trút giận Chương 17: Làm càn Chương 18: Khó khăn của nữ nhân Chương 19: Có ý đồ khác Chương 20: ‘Yên Ba đình’ Chương 21: Hai bản sổ sách Chương 22: Kỹ thuật tính toán Chương 23: Nỗi đau của Tương di Chương 24: Nỗi đau của Tương di 2 Chương 25: Kỳ tài kinh thế Chương 26: Lão gia cho mời Chương 27: Cười nhẹ như hoa Chương 28: Gia chủ Bùi gia 1 Chương 29: Gia chủ Bùi gia 2 Chương 30: Gia chủ Bùi gia 3 Chương 31: Gia chủ Bùi gia 4 Chương 32: Gia chủ Bùi gia 5 Chương 33: Bùi Dạ Tập, ta không cần Chương 34: Ngươi là cha của Bùi Dạ Tập? Chương 35: Đuổi người đi cho ta Chương 36: Ngươi đang làm cái gì? [1] Chương 37: Ngươi đang làm cái gì? [2] Chương 38: Ta thật sự không biết huynh Chương 39: Hương hoa nhàn nhạt say lòng người Chương 40: Các ngươi đang làm cái gì? Chương 41: Giằng co [1] Chương 42: Giằng co [2] Chương 43: Giằng co [3] Chương 44: Giằng co [4 Chương 45: Ký tên xong Chương 46: Đối mặt lần nữa Chương 47: Không thể tự kiềm chế Chương 48: Thực hư thiên vị Chương 49: Ai muốn ai? Chương 50: Không cần náo loạn