doc truyen hung khoi vo hiep the gioi hkvhtg truyen chu ebook prc download full

Hùng Khởi Võ Hiệp Thế Giới
Hùng Khởi Võ Hiệp Thế Giới

Hùng Khởi Võ Hiệp Thế Giới

Tác giả: Đậu Tương Tiểu Long Hà Thể loại: Võ Hiệp Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Đang cập nhật Convert 186 Chương 45285 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Xuyên qua thành một phái Chưởng môn, kết quả trong phái chỉ còn một cái khuyên chính mình chạy trốn tiểu sư muội...

Chờ chút!

Nguyên lai đại gia có thể xuyên qua đến thế giới võ hiệp, chờ ta mạnh mẽ lên, sáng sớm ngày mai lại quyết định sau không muộn ah!

Bất Quần ah, còn không qua đây bái kiến sư thúc?

A Ngưu ngươi tốt, ta gọi Trương Vô Kỵ!

Chết còn không sợ, còn sợ tại Liên Thành thế giới làm người tốt?

Xạ điêu manh mối Bát Tư Ba, thời loạn lạc nhi tử thành Thái Tổ.

Long Tiếu Vân bài binh khí phổ, không rõ nhân sĩ cười giang hồ.

Cảnh báo những bạn thích sự logic, chính xác và thanh niên nghiêm túc không nên đọc. Truyện này xem qua 1 chút thấy có yy với 1 chút giọng văn hài hài.

Chương 1: Một lần nữa xuyên qua Chương 2: Mới vào thế giới võ hiệp Chương 3: Thần côn đại chưởng môn Chương 4: Tiện tay cứu người Chương 5: Phúc Uy Phúc Uy Chương 6: Chậu vàng rửa tay 1 Chương 7: Chậu vàng rửa tay 2 Chương 8: Chậu vàng rửa tay 3 Chương 9: Thần công tới tay 1 Chương 10: Thần công tới tay 2 Chương 11: Thần công tới tay 3 Chương 12: Thần công tới tay 4 Chương 13: Lần đầu gặp gỡ Nhậm Doanh Doanh Chương 14: Thanh Tâm Phổ Thiện Chú Chương 15: Chiến Thụy Ma Chi Pháp Chương 16: Tâm quang bất diệt Chương 17: Võ đạo chi tâm Chương 18: Thân nhập trùng vây Chương 19: Trong lúc nói cười giết người Chương 20: Ta nói, hôm nay chúng ta từ nơi này rời đi Chương 21: Nguy cơ trùng trùng Chương 22: Lâm trận đột phá, tri hành hợp nhất Chương 23: Đi ngươi! Chương 24: Nhất chiến thành danh Chương 25: Nghênh ngang tiến Mai trang Chương 26: Làm vui lòng Chương 27: Lại trở về so kiếm trên quỹ đạo Chương 28: Hiểu ra con đường võ đạo Chương 29: Đối Hoàng Chung Công Chương 30: Cuối cùng là cho thấy ý đồ đến rồi! Chương 31: Lão gia tử, ngươi nên về hưu Chương 32: Biểu lộ Chương 33: Lão gia tử, Bắc Minh Thần Công có muốn hay không? Chương 34: Đông Phương tỷ tỷ ngươi tốt Chương 35: Đông Phương tỷ tỷ gặp lại Chương 36: Tiên Thiên cảnh giới Chương 37: Phi Phi đừng sợ, sư huynh đến rồi Chương 38: Truyền công truyền kiếm Chương 39: Ngũ Nhạc liên kết đồng minh Chương 40: Tiểu Nhạc ah, lại đây thấy sư thúc Chương 41: Đối chiến Nhạc Bất Quần Chương 42: Phái Hoa Sơn Chưởng môn chính là ta Chương 43: Một chiêu Chương 44: Thần Quyền Môn nguyên lai có lai lịch lớn nha Chương 45: Mục tiêu thế giới: Ỷ Thiên Đồ Long ký! Chương 46: A Ngưu ngươi tốt, ta gọi Trương Vô Kỵ Chương 47: Ngươi loại này hàng nát làm sao xứng với ta! Chương 48: Ngươi Trương Vô Kỵ đại gia ta chưa bao giờ lừa người Chương 49: A Ngưu cùng Ân Ly Chương 50: Về nhà tắm rửa đi ngủ