doc truyen hop the song tu chap ma htst cm htstcm truyen chu ebook prc download full

Hợp Thể Song Tu (Chấp Ma)
Hợp Thể Song Tu (Chấp Ma)

Hợp Thể Song Tu (Chấp Ma)

Tác giả: Ngã Thị Mặc Thủy Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: vipvandan.vn

Đang cập nhật 292 Chương 166078 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Hợp Thể Song Tu - Chấp Ma

Truyện Hợp Thể Song Tu còn gọi tên khác là Chấp Ma của tác giả Mặc Thủy! Cốt truyện ban đầu có một chút sắc hợp lý, thế giới rộng lớn, nhân vật chính không não tàn, gái gú dám yêu dám hận.

Nhân vật chính là Ninh Phàm bị bạn chí thân phản bội hãm hại, để rồi nhờ cơ duyên mà ngẫu nhiên lấy được song tu đế bảo, từ đó bước trên con đường tu ma thiên hạ vô địch. Linh trang, pháp bảo, đạo quả, tiên vân, thiên sương hàn khí, địa mạch yêu hỏa... xuất hiện liên tục.

Năng lực được khám phá đại đạo âm dương, lấy thiên làm thê, lấy địa làm thiếp , lấy thương sinh làm đỉnh lô. Âm dương đại đạo, hợp thể song tu! Sức mạnh chỉ có thể phát huy khi tất cả đều trong một!

Bản Hợp Thể Song Tu convert "Chấp Ma".

P/S: Truyện có chương nội dung hình ảnh (Ví dụ: Chương 293).

Chương 1: Thái cổ mộng, Âm Dương tỏa Chương 2: Lão ma thu đồ Chương 3: Tiên đế truyền thừa, Ninh Phàm lột xác! Chương 4: Ngươi có thể giải độc cho ta?! Chương 5: Tiên đế cấp sát khí Chương 6: Ngọc hoàng thảo, đem cho heo ăn? Chương 7: Đạo quả, tiên vân, linh trang? Chương 8: Tiểu Chỉ Hạc song tu nào Chương 9: Lão ma lăng loạn Chương 10: Đạo quả phách mại hội Chương 11: Dục cầm cố túng, đây là dương mưu Chương 12: Thiên Ly tông, muốn chết! Chương 13: Oa oa thân? Chấn nhiếp quần ma Chương 14: Yêu nữ! Chương 15: Lam Mi Hối Hận Chương 16: Ta không giết ngươi, thề không làm người! Chương 17: Thừa hoan phong tuyết, công tử tình thâm Chương 18: 《 Đạp Tuyết Quyết 》, Băng Chi Hàn Chương 19: Hắc Ma phái truyền thống! Chương 20: Ninh công tử, tới diệt tông! Chương 21: Thái Âm chỉ, ác mộng của nữ tu Chương 22: Nguyên anh nữ yêu, yếu ớt xin tha Chương 23: Thiên Ly, lòng người Chương 24: Tiểu yêu nữ đeo bám! Chương 25: Sơn băng địa liệt! Chương 26: Thái cổ thần binh Chương 27: Hương hỏa nhất kiếm Chương 28: Dung linh trung kỳ! Chương 29: Trảm Ly đúc lại, tinh quang chi kiếm! Chương 30: Cách làm của ma tu! Chương 31: Linh thiết tới tay, đỉnh lô hoàn? Chương 32: Dao Trì Thánh Nữ, bị hãm vào trong ma trảo Chương 33: Lão ma đan thành, Niết Hoàng hiện thân! Chương 34: Bạch Cốt viêm, nghịch đoạt! Chương 35: Niết Hoàng, toái hư chi chiến! Chương 36: Thất Mai lâu thuyền, cất bước chinh đồ! Chương 37: Nam lâu chiến vệ, bảng phiếu án Chương 38: Phá kén thành điệp, Ngọc hoàng đan Chương 39: Trời hạ cổ quan, sắc bổ nữ thi Chương 40: Thi biến, thủ cung sa Chương 41: Chém địch! Chương 42: Ninh Hắc Ma là ai?! Chương 43: Thăng Linh, Luyện Hoàn! Chương 44: Muốn Gạt Người Trước Tiên Phải Gạt Mình Chương 45: Mời Đại Sư Ban Cho Đan! Chương 46: Ta Là Thạch Nữ Chương 47: Cướp giết? Hay là đại lễ? Chương 48: Mười bảy mỹ nhân, đều thành đỉnh lô Chương 49: Uy của Nguyên Anh, Vũ điện thần sử Chương 50: Tông môn khảo hạch