doc truyen hong than huyet an htha truyen chu ebook prc download full

Hồng Thần Huyết Ấn

Hoàn thành 57 Chương 2375 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Xuất hiểm nhập nguy Chương 2: Thạch thất kinh biến Chương 3: Lư Sa kỳ ngộ Chương 4: Thủy Hỏa Ký Tế thần công Chương 5: Cửu U Đế Quân miếu Chương 6: Xuân sắc đầy viện Chương 7: Thanh lâu hái nhị hoa Chương 8: Cửu U miếu đổ máu Chương 9: Thù cha hận con Chương 10: Động phủ thiên nhiên Chương 11: Tứ đại tướng quân Chương 12: Kim Thiềm chân nhân Chương 13: Sinh tử chọn một Chương 14: Xuất nguy nhập hiểm Chương 15: Đường thủy kinh biến Chương 16: Thư sinh thần bí Chương 17: Thư sinh thần bí(tt) Chương 18: Tuyển Minh đại hội Chương 19: Liên hoàn độc kế Chương 20: Ma huyệt thoát nạn Chương 21: Nhân tâm ác báo Chương 22: Ong độc đoạt nhụy Chương 23: Thù nhân thoáng hiện Chương 24: Bách Vô Cấm Kỵ Chương 25: Thất Xảo Mê Hồn Chương 26: Oan gia hẹp lộ Chương 27: Tái phùng dị biến Chương 28: Hồng Phát Tiên Cơ Chương 29: Hỏa thiêu sơn trang Chương 30: Giang hồ quỷ quyệt Chương 31: Chuốc họa vào thân Chương 32: Nhân họa được phước Chương 33: Máu nhuộm Tây Hồ Chương 34: Phóng hạ đồ đao Chương 35: Đạo nhân chế ma Chương 36: Bỗng mất kiếm báu Chương 37: Nhân nào quả ấy Chương 38: Thần công chế địch Chương 39: Hòa thượng điên khùng Chương 40: Lấy ân trả oán Chương 41: Thiếu Lâm thảm biến Chương 42: Máu nhuộm Thiếu Lâm Chương 43: Thiên Diện Thần Quy Chương 44: Hỷ ưu lẫn lộn Chương 45: Máu nhuộm Mâu Sơn Chương 46: Giang hồ quỷ quyệt Chương 47: Ma lệnh tái hiện Chương 48: Động Đình chi hội Chương 49: Tình trường nổi sóng Chương 50: Thiên Sơn Tuyết Phong