doc truyen hong than huyet an htha ebook prc download full

Hồng Thần Huyết Ấn

Hoàn thành 57 Chương 1217 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Xuất hiểm nhập nguy Chương 2: Thạch thất kinh biến Chương 3: Lư Sa kỳ ngộ Chương 4: Thủy Hỏa Ký Tế thần công Chương 5: Cửu U Đế Quân miếu Chương 6: Xuân sắc đầy viện Chương 7: Thanh lâu hái nhị hoa Chương 8: Cửu U miếu đổ máu Chương 9: Thù cha hận con Chương 10: Động phủ thiên nhiên Chương 11: Tứ đại tướng quân Chương 12: Kim Thiềm chân nhân Chương 13: Sinh tử chọn một Chương 14: Xuất nguy nhập hiểm Chương 15: Đường thủy kinh biến Chương 16: Thư sinh thần bí Chương 17: Thư sinh thần bí(tt) Chương 18: Tuyển Minh đại hội Chương 19: Liên hoàn độc kế Chương 20: Ma huyệt thoát nạn Chương 21: Nhân tâm ác báo Chương 22: Ong độc đoạt nhụy Chương 23: Thù nhân thoáng hiện Chương 24: Bách Vô Cấm Kỵ Chương 25: Thất Xảo Mê Hồn Chương 26: Oan gia hẹp lộ Chương 27: Tái phùng dị biến Chương 28: Hồng Phát Tiên Cơ Chương 29: Hỏa thiêu sơn trang Chương 30: Giang hồ quỷ quyệt Chương 31: Chuốc họa vào thân Chương 32: Nhân họa được phước Chương 33: Máu nhuộm Tây Hồ Chương 34: Phóng hạ đồ đao Chương 35: Đạo nhân chế ma Chương 36: Bỗng mất kiếm báu Chương 37: Nhân nào quả ấy Chương 38: Thần công chế địch Chương 39: Hòa thượng điên khùng Chương 40: Lấy ân trả oán Chương 41: Thiếu Lâm thảm biến Chương 42: Máu nhuộm Thiếu Lâm Chương 43: Thiên Diện Thần Quy Chương 44: Hỷ ưu lẫn lộn Chương 45: Máu nhuộm Mâu Sơn Chương 46: Giang hồ quỷ quyệt Chương 47: Ma lệnh tái hiện Chương 48: Động Đình chi hội Chương 49: Tình trường nổi sóng Chương 50: Thiên Sơn Tuyết Phong