doc truyen hong ma bao hmb truyen chu ebook prc download full

Hồng Ma Bảo

Hoàn thành 29 Chương 2303 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Huỳnh Phong trang Chương 2: Người mất mạng - Bí đồ thất tán Chương 3: Lệnh Xuyên Vân đối phó Vạn Xà Chương 4: Họa trung hữu phúc: thuật dị dung Chương 5: Bích Linh tiểu xà: vật hộ thân Chương 6: Vạn Xà giáo độc ác khôn lường Chương 7: Linh vật vẫn luôn tìm chân chủ Chương 8: Tranh đoạt bí đồ Hồng Ma bảo Chương 9: Mưu toan bất thành lại lụy thân Chương 10: Hỏa luyện kim - Gian nan luyện thân Chương 11: Do bất cẩn di họa ân công Chương 12: Những án mạng chồng chất đeo đuổi Chương 13: Diễn biến kinh hoàng thành Kim Lăng Chương 14: Chung hoạn nạn nhận ra thân hữu Chương 15: Ngân Kiếm Câu Hồn: nhất hóa tam Chương 16: Gây loạn Khúc phủ: họa sát nhân Chương 17: Nhờ Bích Linh hội ngộ cố nhân Chương 18: Thập Lý Hương di họa nhị mạng Chương 19: Dị dung thuật chuyển biến cục diện Chương 20: Nội tình kỳ bí lệnh Xuyên Vân Chương 21: Độc Long trì - Độc Long thần kiếm Chương 22: Cổ Kinh bí kíp - Nhị Bích Linh Chương 23: Thiên Hậu miếu phát sinh kỳ tích Chương 24: Nội điệt trùng phùng tỏ tường thân thế Chương 25: Kim Lăng đại biến Khúc phủ tiêu vong Chương 26: Ngũ Tuyệt Hương - Bí ẩn Hồng bảo Chương 27: Chuyển Hóa Công Di Hoa Tiếp Mộc Chương 28: Đối diện thù nhân: sinh tử đấu Chương 29: Tiêu diệt Hồng bảo hóa giải kiếp tai