doc truyen hon truong tu dau den httdd truyen chu ebook prc download full

Hỗn Trướng Từ Đâu Đến
Hỗn Trướng Từ Đâu Đến

Hỗn Trướng Từ Đâu Đến

Hoàn thành 22 Chương 1741 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Hôm nay chính là ngày đại hỉ của ta,

Động phủ trên dưới bận rộn tối mày tối mặt,

Tiểu Hồ trước trước sau sau chạy đi kiểm kê đến mấy lần, hỏi ý kiến của ta.

Bên trái nhìn ta một cái, bên phải cũng xem xem xét xét,

Không phải vì bên này không vui mừng lắm, hay là bên kia vui mừng quá...