doc truyen hon sai 55 lan hs5l truyen chu ebook prc download full

Hôn Sai 55 Lần

Hoàn thành 935 Chương 136111 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

“Ông xã, đêm nay em đau dạ dày nên xin nghỉ ngơi”

“Ông xã, hình như em có chút sinh bệnh nên xin nghỉ ngơi”

“Ông xã, đêm nay em phải tới chơi với bạn bè nên xin nghỉ ngơi”

Khi chưa về cùng một nhà, Cố Khuynh Thành luôn tìm cách để đến gần Đường Thời.

Sau khi kết hôn cô chỉ muốn làm cách nào để Đường Thời buông tha cô một đêm.

Nhưng tất cả những lý do biện hộ của cô đều bị bác bỏ.

“Ông xã, bây giờ em đang ở Maldives, đêm nay anh trông nhà cho tốt nhé!” Nếu tránh không khỏi, cô chạy ~

Cho nên muốn tự chủ trương cho chính mình nghỉ?

Đường Thời trầm tư một chút, phân phó hai câu với trợ lý.

Đêm đó nửa đêm mười hai giờ, cửa khách sạn bị người gõ vang, cách qua cánh cửa Cố Khuynh Thành nghe thấy giọng nói trầm bổng của Đường Thời: “Bà xã, mở cửa.”

Chương 1: Nam Thần ở sát vách (1) Chương 2: Nam Thần ở sát vách (2) Chương 3: Nam Thần ở sát vách (3) Chương 4: Nam Thần ở sát vách (4) Chương 5: Nam Thần ở sát vách (5) Chương 6: Nam Thần ở sát vách (6) Chương 7: Nam Thần ở sát vách (7) Chương 8: Nam thần ở cách vách (8) Chương 9: Nam Thần ở sát vách (9) Chương 10: Nam Thần ở sát vách (10) Chương 11: Không có thói quen chờ đợi () Chương 12: Không có thói quen chờ đợi (2) Chương 13: Không có thói quen chờ đợi (3) Chương 14: Không có thói quen chờ đợi (4) Chương 15: Không có thói quen chờ đợi (5) Chương 16: Không có thói quen chờ đợi (6) Chương 17: Không có thói quen chờ đợi (7) Chương 18: Không có thói quen chờ đợi (8) Chương 19: Không có thói quen chờ đợi (9) Chương 20: Không có thói quen chờ đợi (10) Chương 21: Cô cút cho tôi (1) Chương 22: Cô cút cho tôi (2) Chương 23: Cô cút cho tôi (3) Chương 24: Cô cút cho tôi (4) Chương 25: Cô cút cho tôi (5) Chương 26: Tôi bảo cô cút cho tôi (6) Chương 27: Tôi bảo cô cút cho tôi (7) Chương 28: Tôi bảo cô cút cho tôi (8) Chương 29: Thiếp mời sinh nhật (1) Chương 30: Thiệp mời sinh nhật (2) Chương 31: Thiệp mời sinh nhật (3) Chương 32: Thiệp mời sinh nhật (4) Chương 33: Thiệp mời sinh nhật (5) Chương 34: Thiệp mời sinh nhật (6) Chương 35: Thiệp mời sinh nhật (7) Chương 36: Thiệp mời sinh nhật (8) Chương 37: Không có lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng (1) Chương 38: Không có lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng (2) Chương 39: Không có lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng (3) Chương 40: Không có lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng (4) Chương 41: Không có lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng (5) Chương 42: Không có lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng (6) Chương 43: Không có lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng (7) Chương 44: Không có lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng (8) Chương 45: May mắn trong nguy hiểm (1) Chương 46: May mắn trong nguy hiểm (2) Chương 47: May mắn trong nguy hiểm (3) Chương 48: May mắn trong nguy hiểm (4) Chương 49: May mắn trong nguy hiểm (5) Chương 50: May mắn trong nguy hiểm (6)