doc truyen hon me lien cuoi anh hmlca truyen chu ebook prc download full

Hôn Mê Liền Cưới Anh
Hôn Mê Liền Cưới Anh

Hôn Mê Liền Cưới Anh

Hoàn thành 43 Chương 1431 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Hiệp hội yêu bề ngoài Chương 2: BOSS một Chương 3: BOSS hai Chương 4: Bí mật Chương 5: Xem mắt một Chương 6: Xem mắt hai Chương 7: Gặp mặt Chương 8: Kết hôn Chương 9: Xe tơ hồng Chương 10: Ở chung Chương 11: Hồng Môn Yến một Chương 12: Hồng Môn Yến bắt đầu Chương 13: Bạn bè mới Chương 14: Mất máu quá nhiều Chương 15: Đồng sàn cộng chẩm Chương 16: Ghen Chương 17: Hấp dẫn và bị hấp dẫn Chương 18: Biến danh nghĩa thành hiện thực Chương 19: Thu phục Cao Nhân Chương 20: Mối tình đầu Chương 21: Phạm tội hoa đào Chương 22: Phản gian Chương 23: Tạm biệt khối trởng một Chương 24: Tạm biệt khối trưởng hai Chương 25: Hai thân phận Chương 26: Bày mưu tính kế Chương 27: Chính thức công khai Chương 28: Mọi người cùng yêu Chương 29: Vũ nữ thoát y Chương 30: Gió êm sóng lặng Chương 31: Chuyện đã định Chương 32: Yêu lại từ đầu Chương 33: Chương 33 Chương 34: Tình địch không phải nữ Chương 35: Bỏ nhà ra đi Chương 36: Kỳ tích sau khi vận động ra mồ hôi Chương 37: Ngắn ngủi chia lìa Chương 38: Hạnh phúc nhân đôi Chương 39: Ngoại truyện: Hoa Hồng có gai Chương 40: Hồi ức của Cao Phàm ( phiên ngoại ) Chương 41: BL+GL=BGLove (phiên ngoại) Chương 42: Ngoại truyện Hai thử thách nho nhỏ Chương 43: Ngoại truyện Đêm càng dài tình càng sâu