doc truyen truyen chu ebook prc download full

Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống

Ngưng 126 Chương 48025 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Một trạch nam tên Hạo Thiên người nước Việt nam đang xem tiểu thuyết thì nhận được một tin nhắn "yes/có" anh ta tưởng ai phá nên bấm đại thì máy tính trước mặt nổ, anh được đưa vào một thời không hỗn độn và được một hệ thống nhận làm chủ, xuyên qua từng tiểu thuyết và từ đó bước trên con đường cường giả.

map: đấu la, đấu phá, đấu la 2, võ động càn khôn, đại chúa tể, hồng mang, tinh thần biến, bàn long, ...

lưu ý: mỗi map sẽ phong ấn sức mạnh và được đầu thai vào map đó,chỉ có đấu la 2 là phong ấn sức mạnh chỉ còn lại cấp 11,12 và được trẻ lại còn 12t giống Hoắc Vũ Hạo.

Truyện nhìu gái, yy có,....

Bộ này bỏ.
Ai muốn coi nữa qua: Hỗn độn hệ thống

5 chương truyện mới nhất

1: hệ thống nhận chủ 2: Đấu la đại lục 3:Vũ hồn giác tỉnh 4: Vũ hồn Sa Chi (Bạo Cát) - Siêu Tiên Thiên Mãn Hồn lực (1) 5: Vũ hồn Sa Chi (Bạo Cát) - Siêu Tiên Thiên Mãn Hồn lực (2) 6: Song Sinh Vũ Hồn 7: Lần đầu gặp sư phụ Đường Tam trong nguyên tác 8:Phong ba ký túc xá 9: Lần đầu gặp Tiễu Vũ 10: Nhiệm Vụ Công Lược Tiểu Vũ 11: Chăn giường dùng chung 12: Phong ba phòng ăn 13: Bái sư Ngọc Tiểu Cương 14: Lần Đầu tiếp xúc thân mật với Tiểu Vũ 15: Tâm Ma 16: Trả Thù Đến 17: Lập Uy 18: Trở về 19: Ba Năm 20: Gặp Lại và tình cảm của Tiểu Vũ 21: Long Tu Châm 22:Nghiên cứu Long Tu Châm 23:Gia Nhập Sử Lai Khắc 24: Vũ hồn Thực Vật 25:Gây ra Nhiệm Vụ Công Lược Trúc Thanh, Ninh Dung Dung 26:Bất Động Minh Vương- Triệu Vô Cực (1) 27:Bất Động Minh Vương- Triệu Vô Cực (2) 28:Chiến Bất Động Minh Vương 29:Hạo Thiên nổi giận (1) 30:Hạo Thiên nổi giận (2) 31: Sa Chi cùng Hoa Đồng kết hợp 32: Cùng Chu Trúc Thanh ở chung 33: Đường Hạo Ghé Thăm 34: Đường Hạo Lập Uy 35: Bất ngờ được lợi 36: Tà Hỏa Phượng Hoàng – Mã Hồng Tuấn 37: 38 38: Nhiệm Vụ hoàn thành 601: Lần dầu gặp bối bối, Đường Nhã, Hoắc Vũ Hạo 39: Nam nhân chi chiến 40: Dung Dung sơ hôn (1) 41:Dung Dung sơ hôn (2) 42: Lần đầu rút thưởng 43: Hương diễm kí túc xá 44: Đại đấu hồn tràng (1) 45: Đại đấu hồn tràng ( 2 ) 46: Lần đầu đấu - Đường Tam chiến Chu Trúc Thanh 47: Trận đấu mở màn 48:Hồng Lâu