settings share

Hokage - Tạp Hoàng Chương 251: Kiểm kê, tám lần uy lực cấp A nhẫn thuật!

Lee Hitomi có được xuất quỷ nhập thần năng lực, lúc trước hắn ở làng Konoha sau núi chém giết làng Đá Tsukasa Tsuchi, ở Tsukasa Tsuchi trên người thu được cấp A bí thuật Ẩn Thổ Tiền Hành, thuật này có thể làm cho Lee Hitomi ở dưới đất di động, tuy rằng tốc độ di động muốn so với trên mặt đất chậm, nhưng là công dụng rất lớn.

Mặt khác, hắn rời đi làng Konoha trước, còn học được Teramichi truyền thụ “Ẩn Khí Thuật”, thuật này có thể để cho Lee Hitomi khí tức cực hạn thu liễm, hơn nữa có thể cùng với những cái khác thuật đồng thời sử dụng.

Nói cách khác, Lee Hitomi ở dưới đất di động lúc, còn có thể cực hạn thu liễm khí tức, coi như là cảm giác hình ninja, cũng rất khó phát hiện sự tồn tại của hắn!

Cầm lại mấy trăm tấm thẻ bài khen thưởng sau, Lee Hitomi liền bí mật về lòng đất, cấp tốc đi xa.

Không lâu lắm sau, Liễu Thủy Thôn nam.

Một mảnh cư dân khu dân cư bên trong, một toà người bình thường nhà đình viện, nhà kho bên trong.

Lee Hitomi khi không xuất hiện, lập tức hai tay hợp lại, mắt bờ xuất hiện nhăn nheo, Byakugan mở!

Thế giới đã biến thành xám trắng hai màu, Lee Hitomi nhìn xung quanh, toàn bộ Liễu Thủy Thôn, đều bị hắn đặt ở trong mắt, hắn chỉ là đại khái liếc nhìn một chút, liền yên tâm, nơi này vô cùng an toàn!

Cái gọi là càng là địa phương nguy hiểm liền càng an toàn, Lee Hitomi không vội vã rời đi Liễu Thủy Thôn, là bởi vì hắn muốn trước hoàn thành kiểm kê, đem thẻ bài ăn luôn, tăng lên một chút thực lực.

Tia sáng hôn ám nhà kho bên trong, Lee Hitomi kết thúc quan sát, vai dựa vào đống đồ lộn xộn ngồi xuống, từ đạo cụ không gian lấy ra siêu dày một tờ thẻ bài, đầy đủ gần ba trăm tấm, tương đương với sáu bộ bài poker xấp cùng một chỗ.

Bắt đầu kiểm kê!

Lee Hitomi động tác rất nhanh, hơn một chút không trứng dùng thẻ bài, hắn đều là liếc mắt nhìn liền vứt qua một bên.

đăng nhập http://truy
encuatui.net để❤đọc truyện Cái gọi là không trứng dùng, trừ một chút cơ sở cấp E, cấp D, cùng với cấp C nhẫn thuật ở ngoài, còn có những võ sĩ kia kỹ thẻ bài, toàn cũng có thể nói là không trứng dùng! Bởi vì nổ lớn giết chết mạnh nhất võ sĩ, chính là cái kia Mudarcy, Mudarcy cũng mới tương đương với Jounin mà thôi, ở trên người hắn nhiều nhất cũng có thể tuôn ra cấp B võ sĩ kỹ.

Lee Hitomi lại nghĩ tới Sarutobi Hiruzen đã nói, thuật ở chỗ tinh, mà không nhiều hơn nữa!

Lúc này Lee Hitomi đã cầm chắc lượng lớn võ sĩ kỹ, hiệu quả lặp lại không ít, trừ một chút cực kỳ đặc thù võ sĩ kỹ ở ngoài, đa số võ sĩ kỹ, cũng không bằng nhẫn thuật tới càng thực dụng.

Tổng cộng giết sáu tên võ sĩ, cùng với sáu tên làng Sương Mù ninja!

Võ sĩ kỹ thẻ, đầy đủ bạo 137 trương, số lượng nhiều vô cùng, hơn nữa cơ hồ không có lặp lại, xuất hiện tình huống như thế, chủ yếu là bởi vì võ sĩ kỹ càng dễ dàng bị Sáng Tạo, hơn nữa võ sĩ lưu phái đặc biệt nhiều đặc biệt tạp, cho tới tuy rằng ở thế giới này, võ sĩ số lượng xa xa ít hơn ninja, nhưng bọn họ võ sĩ kỹ, có thể so với nhẫn thuật thiếu.

Những này võ sĩ kỹ thẻ bài bên trong, trong đó không ít đều là cơ sở loại võ sĩ năng lực, đối với Lee Hitomi mà nói, cũng là một loại cường hóa, có thể từ trên căn bản để hắn thêm ra hơn một chút cơ sở đao thuật cận chiến kỹ xảo.

Cấp thấp nhẫn thuật thẻ, cấp B trở xuống, nhiều đến hơn bảy mươi tấm, trong đó cấp C có gần hai mươi tấm, đã Thủy Độn nhẫn thuật làm chủ, hơn nữa tồn tại lặp lại, dựa theo ăn thẻ quy tắc, mỗi ăn nhiều một tấm, hiệu quả gấp bội.

Nhưng mà, trừ khi Lee Hitomi ăn vào bốn tấm thẻ trở lên, sinh ra tám lần hiệu quả, bằng không cũng không nhiều lắm ý tứ, bởi vì Lee Hitomi căn bản là không thiếu nhẫn thuật dùng, đừng nói cấp A nhẫn thuật, liền ngay cả cấp S cấm thuật, hắn cũng cầm chắc vượt qua một tay chi số.

Hơn nữa lấy hắn hiện tại Chakra lượng mà nói, hơn nữa Âm Thần Kunai phụ trợ, hắn trừ khi gặp gỡ đặc biệt cường kẻ địch, bằng không sẽ không khuyết thiếu Chakra dùng.

Chẳng qua, ở những kia cấp thấp nhẫn thuật thẻ bài bên trong, có một trương Vụ Ẩn Chi Thuật thẻ!

Lee Hitomi đã nếm qua năm tấm Vụ Ẩn Chi Thuật thẻ, đã có được cơ sở mười sáu lần hiệu quả! Ăn nữa một tấm, hiệu quả lần nữa gấp bội! Đạt tới ba mươi hai lần! Tấm thẻ này có thể nói tới tốt vô cùng!

Cấp B nhẫn thuật thẻ, mười hai tấm! Cũng là lấy Thủy Độn nhẫn thuật làm chủ, làng Sương Mù phần lớn ninja, đều là tinh thông Thủy Độn.

Cấp A nhẫn thuật thẻ, sáu loại! Bao quát một tấm Thủy Độn. Đại Thác Nước thuật thẻ!

Cấp S cấm thuật thẻ, một tấm!

Chỉ có một tấm, bởi vì bị giết mười hai người bên trong, chỉ có một người khả năng rơi xuống cấp S cấm thuật, vậy thì là đỉnh cao Jounin Kaguya Loba, không nghi ngờ chút nào, này một tấm cấp S cấm thuật thẻ, cũng là hắn rơi!

Thông Linh Thuật. Cốt Uyên Hàng Lâm!

Dĩ nhiên là một loại đạo cụ Thông Linh Thuật, hơn nữa, thuật này là cùng Thi Cốt Mạch ‘huyết kế giới hạn’ phù hợp, chỉ có có được Thi Cốt Mạch ‘huyết kế giới hạn’ ninja, tài năng phát động này một cấm thuật!

Mặt khác, Lee Hitomi cũng tìm tới Thi Cốt Mạch ‘huyết kế giới hạn’ thẻ!

Rất may mắn, Kaguya Loba không phải Boss, tuôn ra đến rồi!

Kỳ thật Lee Hitomi là có Boss thẻ có thể dùng, lần kia hắn hoàn thành ma thuật thẻ bài hạn đương nhiệm vụ, một lần thu được hai tấm Boss thẻ, một tấm ở may mắn trạng thái dùng ở Tsukasa Tsuchi trên người, còn sót lại một tấm!

Nhưng mà, Lee Hitomi không ở trong này dùng Boss thẻ, bởi vì Boss thẻ là tùy cơ lựa chọn chuyển hóa Boss, nếu như lúc đó Lee Hitomi dùng Boss thẻ, nói không chắc tên kẻ địch kia sẽ trở thành Boss!

Lee Hitomi một tấm thẻ đều không ăn, chỉ là trước kiểm kê phân loại.

Tiếp theo xem!

Sơ cấp hồi huyết thẻ ba mươi bảy trương, sơ cấp hồi mana thẻ tám tấm, trung cấp hồi huyết thẻ ba tấm, trung cấp hồi mana thẻ hai tấm, tinh thần tăng lên thẻ năm tấm, gấp đôi nổ suất thẻ hai tấm, một ngàn danh vọng thẻ năm tấm, hai ngàn danh vọng thẻ một tấm, ba ngàn danh vọng thẻ một tấm, đặc tính vũ khí tùy cơ thẻ một tấm, danh vọng cửa hàng khóa chặt thẻ một tấm, danh vọng cửa hàng quét mới thẻ hai tấm.

Rơi xuống khen thưởng tổng cộng liền những thứ này.

Ngay tiếp đó, Lee Hitomi lại từ đạo cụ không gian bên trong lấy ra hai tấm thẻ, theo thứ tự là cấp A nhẫn thuật tùy cơ thẻ, cùng với lần thứ nhất thu được gấp mười lần thời gian thẻ.

Đều là thành tựu khen thưởng.

“Tinh Linh, gấp mười lần thời gian thẻ có ích lợi gì?” Lee Hitomi cầm thẻ hỏi.

“Keng! Gấp mười lần thời gian thẻ, kí chủ một khi sử dụng này thẻ bài, bất luận làm cái gì, đều sẽ gây ra gấp mười lần hiệu suất! Thẻ bài hiệu quả là 24h! Này thẻ bài khả dùng ở phụ trợ tu hành, như kí chủ sử dụng gấp mười lần thời gian thẻ sau, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, liên tục tu luyện 24h, gấp mười lần hiệu suất, sẽ gây ra liên tục tu hành hai trăm bốn mươi giờ hiệu quả.”

“Như vậy...” Lee Hitomi lại nhìn một chút gấp mười lần thời gian thẻ, liền thả xuống, hiện tại cũng không dùng được.

Cầm lấy cấp A nhẫn thuật tùy cơ thẻ, ăn luôn!

“Keng! Kí chủ tùy cơ thu được cấp A nhẫn thuật Thủy Độn. Đại Thác Nước thuật!”

“Cái đệt!” Lee Hitomi suýt chút nữa nhảy lên!

Lại là Thủy Độn. Đại Thác Nước thuật thẻ!

Trước hắn đã nếm qua hai tấm Thủy Độn. Đại Thác Nước thuật thẻ, hôm nay kiểm kê đánh chết lạc cũng có một tấm, mà hiện tại, hắn dĩ nhiên lại dựa vào ăn thẻ tùy cơ thu được đại thác nước thuật!

Tổng tính ra, đã là bốn tấm!

Dựa theo quy tắc, ăn hai tấm gấp hai hiệu quả, ba tấm bốn lần, bốn tấm tám lần! Tám lần uy lực!

Đây chính là siêu cường cấp A nhẫn thuật!

Cơ sở tám lần uy lực, không dám tưởng tượng!

“Ha, ha ha ha!” Lee Hitomi suýt nữa cười ra tiếng, tám lần uy lực đại thác nước thuật, tuyệt đối sẽ trở thành hắn tất sát kỹ! Tuy rằng Thủy Độn không giống Hỏa Độn, Lôi Độn như thế, có được trực quan sát thương hiệu quả, nhưng dựa vào lượng cực kỳ lớn dòng nước xung kích, tám lần hiệu quả... Này quá khủng bố!

Chính là còn không xác định, hắn cần nhiều thua ra bao nhiêu Chakra!

Khẳng định không thể là tám lần nhiều như vậy, nhưng cũng chắc chắn sẽ không thiếu.

Ăn thẻ ăn thẻ!

Lee Hitomi bắt đầu đem từng cái từng cái thẻ đưa vào trong miệng.

✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯

MỌI NGƯỜI BỎ 1S BẤM VOTE 9-10 ĐIỂM CHO MÌNH NHÉ.

MỖI MỘT CÚ CLICK NHỎ LÀ SỰ ỦNG HỘ LỚN LAO ĐỐI VỚI CONVERTER!!!

✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cám ơn.

Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ