doc truyen hoa anh chi leo len dinh cao hclldc truyen chu ebook prc download full

Hokage Chi Leo Lên Đỉnh Cao

Hoàn thành Convert 312 Chương 52394 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Không có

Chương 1: Sống lại! Ta là Naruto! Chương 2: Lần đầu gặp gỡ cửu vĩ Chương 3: Lấy ra Chakra Chương 4: Konoha kết nghĩa Chương 5: Hai năm Chương 6: Lần đầu gặp gỡ chúng tiểu Cường Chương 7: Aburame Shino Chương 8: Tỷ thí Chương 9: Naruto chiến đấu Chương 10: Đau lòng Chương 11: Trước khi rời đi nói lời từ biệt Chương 12: Ba đời quyết định Chương 13: Nathan trấn Chương 14: Tiêu diệt sơn tặc Chương 15: Lòng đất sở giao dịch trên Chương 16: Lòng đất sở giao dịch dưới Chương 17: Mục tiêu cùng chiến đấu Chương 18: Chiến đấu kịch liệt Chương 19: Quest hoàn thành Chương 20: Tiền thù lao tới tay Chương 21: Phong quỷ trên Chương 22: Phong quỷ bên trong Chương 23: Phong quỷ chung Chương 24: Trở về thiên: Naruto nguy cơ I Chương 25: Trở về thiên: Naruto nguy cơ II Chương 26: Trở về thiên: Naruto nguy cơ III Chương 27: Naruto trở về thiên: Binh thú I Chương 28: Trở về thiên: Binh thú II Chương 29: Trở về thiên: Binh thú III Chương 30: Trở về thiên: Luyện mưu trí Chương 31: Trở về thiên: Ta nhẫn đạo Chương 32: Trở về thiên: Cuối cùng cũng được quyển sách Chương 33: Trở về thiên: Thu phục núi cao huynh đệ Chương 34: Trở về thiên: Bách hình tuyệt sát Chương 35: Trở về thiên: Thái cực dương oai Chương 36: Phong quỷ, bách hình thái cực Chương 37: Vương giả trở về Chương 38: Hinata gào khóc Chương 39: Không thể tin tưởng chân tướng Chương 40: Phụ cùng nữ Chương 41: Thần nộ trên Chương 42: Thần nộ dưới Chương 43: Phụ nữ quyết đấu Chương 44: Tha thứ!) Chương 45: Trêu đùa!) Chương 46: Kiên định niềm tin!) Chương 47: Không hiểu ra sao chiến đấu trên! Chương 48: Không hiểu ra sao chiến đấu dưới) Chương 49: Những kia chuyện cũ trên!) Chương 50: Những kia chuyện cũ dưới!)