truyen hoi tinh mac tuong tu htmtt ebook prc download full

Hối Tình Mạc Tương Tư

Hoàn thành 15 Chương 365 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Gió thu tiêu sái thổi, sương mù dày đặc tràn ngập khắp thâm lâm u cốc,

Nơi lá phong đỏ rực, có một trận lãnh hương phả ra thấm

Vào ruột gan nhân loại, tựa như đây chính là nơi thâm lâm tiên cảnh...