doc truyen hoc sinh toi truong bac dai hsttbd truyen chu ebook prc download full

Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại
Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại

Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại

Hoàn thành 58 Chương 2149 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Ân cần dạy bảo trước khi nhập học Chương 2: Mới nhập trường Chương 3: Chuẩn bị khai giảng Chương 4: Cách mạng chính là mời khách ăn cơm Chương 5: Chọn lớp là một kỹ thuật sống Chương 6: Lớp máy tính Chương 7: Mua máy tính 1 Chương 8: Mua máy tính 2 Chương 9: Hai túi đồ ăn vặt 1 Chương 10: Hai túi đồ ăn vặt 2 Chương 11: Hai túi đồ ăn vặt 3 Chương 12: Thầm mến không bệnh mà chết 1 Chương 13: Thầm mến không bệnh mà chết 2 Chương 14: Thầm mến sau khi thất bại tiếp tục thông cáo 1 Chương 15: Thầm mến sau khi thất bại tiếp tục thông cáo 2 Chương 16: Về nhà 1 Chương 17: Về nhà 2 Chương 18: Về nhà 3 Chương 19: Về nhà 4 Chương 20: Về nhà 5 Chương 21: Rút ra kinh nghiệm xương máu Chương 22: Thẳng thắn thành khẩn gặp lại Chương 23: Tiệc sinh nhật Như Đình 1 Chương 24: Tiệc sinh nhật Như Đình 2 Chương 25: Tiệc sinh nhật Như Đình 3 Chương 26: Tiệc sinh nhật Như Đình 4 Chương 27: Tiệc sinh nhật Như Đình 5 Chương 28: Hủy dung 1 Chương 29: Hủy dung 2 Chương 30: Huấn luyện viên bơi lội Chương 31: KISS1 Chương 32: KISS2 Chương 33: Tâm tình hỗn loạn Chương 34: Kì nghỉ hè thực tế 1 Chương 35: Kỳ nghỉ hè thực tế 2 Chương 36: kỳ nghỉ hè thực tế 3 Chương 37: Ngoại truyện về Phương Dư Khả Chương 38: Hiểu lầm cũ rích luôn luôn phát sinh đúng lúc 1 Chương 39: Hiểu lầm cũ rích luôn luôn phát sinh đúng lúc 2 Chương 40: Hiểu lầm cũ rích luôn luôn phát sinh đúng lúc 3 Chương 41: Khi bắt đầu làm thục nữ 1 Chương 42: Khi bắt đầu làm thục nữ 2 Chương 43: Khi bắt đầu làm thục nữ 3 Chương 44: Tập quân sự 1 Chương 45: Tập quân sự 2 Chương 46: Tập quân sự 3 Chương 47: Tập quân sự 4 Chương 48: Ngoại truyện về Văn Đào Chương 49: Hẹn hò Chương 50: Đây là một đoạn thời gian nghiêm túc đến kỳ cục 1