doc truyen hoat thu toi htt truyen chu ebook prc download full

Hoạt Thụ Tội

Hoàn thành 20 Chương 6078 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thể loại: Cổ trang giang hồ, cường cường, lãnh đạm cấm dục công x ngoài miệng không đứng đắn thụ, 1×1, có H, chính văn (BE), ngoại truyện (HE) (BE)

Nhân vật: Tần Kính x Trầm Lương Sinh

Edit&Beta: Yến phi ly

Tình trạng: Hoàn (20 chương + 1 NT)

Mở đầu cuộc đối thoại giữa hai người:

[Tần Kính: Trầm Lương Sinh, hãy để ta nói lại một lần cuối. Không phải vì cầu được sống, chỉ là muốn nói, ta thích ngươi]

[Trầm Lương Sinh: Ngươi lưu lại bốn chữ không biết thật hay giả, ta nguyện hoàn ngươi thực tâm thực ý bốn chữ đó.. Sau khi người chết, ta sẽ tiếp tục sống. Từ nay về sau, ta nguyện quãng đời còn lại mỗi một ngày, mỗi một ngày sống chịu dày vò..]