doc truyen hoat sat hs truyen chu ebook prc download full

Hoạt Sát

Hoàn thành 58 Chương 4524 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Người đến trong tuyết Chương 2: Vô ảnh Tử Kiếm Lâm Trung Quân Chương 3: Biết và không biết Chương 4: Giáng Thể Ngọc Chương 5: Ẩn Tướng Ma Tôn Chương 6: Bóng tình Chương 7: Hoài tình di hận Chương 8: Nghi nhân trùng trùng Chương 9: Nghiệp tình Chương 10: Canh bạc chết Chương 11: Tả nhân hưu tư Chương 12: Hoa hồng nhện độc Chương 13: Nặng duyên nợ tình Chương 14: Khơi bước vô lâm Chương 15: Đạo Hoa Tặc Chương 16: Độc Nhân Chương 17: Thần Phục bang Chương 18: Đối diện dị tâm Chương 19: Tình Nhân Chương 20: Bang chủ Cái bang vô thực Chương 21: Dĩ độc trị độc Chương 22: Nợ tình bạc phận Chương 23: Khởi nghiệp Chương 24: Tố nữ trong tranh Chương 25: Minh Thần cung chủ Chương 26: Môn Chủ Thiên Môn Chương 27: Nghiệp Tình Độc Ngôn Chương 28: Vì Tình Cuồng Tâm Chương 29: Mạng Tử Mạng Tồn Chương 30: Hương Sơn Tự Hoạt Náo Chương 31: Độc Tình Chương 32: Hoạt Biến Kim Tiền Bang Chương 33: Chân Tướng Chương 34: Bóng Sắc Tử Thần Chương 35: Vu Điền Sơn Trang Chương 36: Cát Bụi Võ Lâm Chương 37: Huyết Lệnh Chương 38: Dị Biến Trùng Trùng Chương 39: Tiếng Tình Chương 40: Trước Thềm Tử Môn Chương 41: Nô Nhân Chương 42: Hoa Độc – Nhện Hùm Chương 43: Gian Tâm Độc Tình Chương 44: Nợ Duyên Phận Tình Chương 45: Di Tình Di Hận Chương 46: Hoa hồng nhện độc Chương 47: Tối Độc Giai Nhân Chương 48: Uẩn Khúc Trùng Trùng Chương 49: Hoạt Náo Chương 50: Đoạn Trường Tình