doc truyen hoang tu trong thap nga htttn truyen chu ebook prc download full

Hoàng Tử Trong Tháp Ngà
Hoàng Tử Trong Tháp Ngà

Hoàng Tử Trong Tháp Ngà

Hoàn thành 26 Chương 3147 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Hoàng tử nói tháp này chỉ cho một người, ngươi không được vào trong.

Người hầu đáp vâng.

Hoàng tử: Một khi ngươi đã vào trong thì đừng hòng ra lại

Người hầu: Vâng.