doc truyen hoang toc dai chua htdc truyen chu ebook prc download full

Hoàng Tộc Đại Chu

Hoàn thành 1166 Chương 115547 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Hai hồn Thiên, Địa thường tại bên ngoài, chỉ có Mệnh hồn ở trong thân thể.

Mệnh Hồn trụ thai, diễn hóa ra bảy phách.

Sinh mệnh của mỗi người, đều bắt đầu từ Mệnh hồn trụ thai, thế nhưng sinh mệnh của Phương Vân, lại bắt đầu từ giờ khắc chung kết ấy...

Hoàng tộc chân chính, không phải đến từ truyền thừa huyết thống, mà là đến từ sự cao quý của mệnh cách và linh hồn!

P/S: Chú ý: Truyện có chương nội dung hình ảnh (ví dụ: Chương 503-943, 1011-1077)

Chương 1: Tỉnh Lai Chương 2: Vương công đệ tử Chương 3: Đổ Đấu (1) Chương 3: Đổ Đấu (2) Chương 3: Đổ Đấu (3) Chương 4: Mãng ngưu quyền (1) Chương 4: Mãng ngưu quyền (2) Chương 5: Huynh đệ tình thâm Chương 6: Cải biến mệnh vận (1) Chương 6: Cải biến mệnh vận (2) Chương 7: Hiệp lộ tương phùng Chương 8: Thế như lôi đình Chương 9: Quát lui Chương 10: Lầu Trúc Hiên Chương 11: Thanh Sưởng công chúa Chương 12: Giương thương múa kiếm Chương 13: Khởi binh vấn tội Chương 14: Đại Nghĩa Chương 15: Dọa Tuyên Hoa Ngất Chương 16: Địa Cấp Châu Chương 17: Tả Thanh Long Tham Trảo Bát Thế Chương 18: Kinh Sợ Toàn Trường Chương 19: Biến Hóa Chương 20: Đông Giao Săn Bắn Chương 21: Mạnh Mẽ Trấn Áp Chương 22: Phương Lâm Xuất Hiện Chương 23: Không Hề Kiêng Kỵ Chương 24: Cấm Quân Đại Chu Chương 25: Bắt Đầu Săn Bắn Chương 26: Mãnh Thú Ngũ Hoang Chương 27: Hỏa Bạch Cốt Thú Chương 28: Hoàng Kim Giác Mãng Chương 29: Cường Giả Thoát Thai Cảnh Chương 30: Hang Động Cường Giả Chương 31: Thiên Địa Vạn Hóa Chuông Chương 32: Hiển Hoa Phu Nhân Chương 33: Tết Nguyên Tiêu Chương 34: Vực Ngoại Tinh Thần Thiết Chương 35: Lễ Trưởng Thành Chương 36: Hoàng Đạo Kim Đan Chương 37: Lấy Một Địch Năm Chương 38: Một Kích Đánh Tan Chương 39: Đèn Lồng Đấu Văn Chương 40: Phía Sau Tấm Màn Che Chương 41: Bút Pháp Của Tam Công Chương 42: Võ Mục Chương 43: Phúc Quá Nhiều Chương 44: Thư Từ Man Hoang Chương 45: Thiên Tà Tông Chương 46: Khiếp Sợ