doc truyen hoang nhan doat ba hndp truyen chu ebook prc download full

Hoàng Nhan Đoạt Phách

Hoàn thành 73 Chương 2535 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Bạn đang đọc truyện Thiên Nhai hiệp lữ của tác giả Quỳnh Mai trên website đọc truyện online. Dưới ánh trăng tỏ, ai cũng nhìn rõ mặt thiếu niên phong tư anh tuấn, nhưng nước da xanh lợt coi mà phát khiếp. Bên cạnh thiếu niên ngoài vũng uế vật và rượu vừa nôn ra còn có ba thứ: một cái hộp sơn đen, một chiếc khăn mùi xoa hoa hồng và một cây trường kiếm cổ kính hình thù kỳ dị. Cái hộp gỗ đen dài chừng bẩy tấc, rộng năm tấc coi rất xinh xắn. Cạnh hộp gỗ là thanh trường kiếm cắm ngược xuống đất.

Chương 1: Niên Thiếu Anh Hùng Một Chọi Ba Chương 2: Lãng Đãng Công Tử Lệnh Hồ Bình Chương 3: Chủ Xài Tiền Bộc Còn Ra Vẻ Chương 4: Thiếu Nữ Đả Đài Hay Đóng Kịch Chương 5: Thăm Tình Hình, Mỹ Phụng Cải Nam Trang Chương 6: Quá Tam Quan Đoạt Chức Cẩm Y Chương 7: Quái Khách Thông Qua Đệ Nhất Quan Chương 8: Quá Tam Quan Đấu Với Lệnh Hồ Bình Chương 9: Quái Khách Đến Kim Ưng Tiêu Cục Chương 10: Bởi Tham Vàng Cục Chủ Lâm Nguy Chương 11: Chân Tướng Quái Khách Bị Phanh Khui Chương 12: Lệnh Hồ Bình Đại Phá Võ Đương Kiếm Trận Chương 13: Giữa Đường Chạm Trán Bọn Hàm Đan Chương 14: Dụ Hoặc Người, Nhân Yêu Trổ Mỵ Công Chương 15: Trong Tửu Lâu Trùng Phùng Lưỡng Quái Chương 16: Hào Kiệt Dụ Nhân Yêu Vào Kỹ Viện Chương 17: Lệnh Hồ Bình Lấy Lại Hàng Long Kiếm Chương 18: Vào Thư Phủ Dò La Động Tịnh Chương 19: Đưa Thư Rồi Gạt Lệ Chia Tay Chương 20: Động Đình Ngũ Sát Sa Vào Cạm Bẫy Chương 21: Lệnh Hồ Bình Mở Cuộc Điều Tra Chương 22: Hồ Lô Tẩu Suýt Chết Vì Tham Thực Chương 23: Nghe Tin Dữ Bôn Lôi Bở Vía Chương 24: Thư Khiếu Thiên Ám Hại Lệnh Hồ Bình Chương 25: Âm Dương Nhân Dở Thói Trăng Hoa Chương 26: Lệnh Hồ Bình Đội Lốt Thần Đàn Tử Chương 27: Cứu Hậu Cái Anh Hùng Thiết Kế Chương 28: Kim Long Kiếm Khách Thịnh Văn Tu Chương 29: Hậu Cái Giả Hành Tung Bại Lộ Chương 30: Thiết Kế Gây Nên Trường Hổ Đấu Chương 31: Tiểu Ôn, Quỷ Ảnh Bị Thủ Tiêu Chương 32: Lam Y Phụ Thái Độ Khôn Lường Chương 33: Vào Võ Quán Mưu Đồ Giết Địch Chương 34: Lệnh Hồ Bình Thuyết Phục Kim Long Chương 35: Thần Đàn Giả Bại Lộ Hành Tung Chương 36: Kim Long Quyết Chí Cứu Anh Hùng Chương 37: Bọn Tam Ma Mở Cuộc Điều Tra Chương 38: Tỳ Nữ Dụ Anh Hùng Thoát Hiểm Chương 39: Mở Đấu Trường Dò La Tuyệt Kỹ Chương 40: Đả Bại Huỳnh Y Lãnh Cẩm Y Chương 41: Gặp Dịp May Như Ý Thoát Ma Bang Chương 42: Bính Dần Kỳ Sĩ Gặp Hồ Lang Chương 43: Trên Tửu Lâu Chờ Đợi Bính Dần Chương 44: Kỳ Sĩ Thi Mưu Bắt Lão Tam Chương 45: Đến Sòng Bạc Dò La Độc Thái Tuế Chương 46: Lệnh Hồ Bình Lại Gặp Thầy Tướng Chương 47: Thám Đại Nương Toàn Thọ Bỏ Mình Chương 48: Tiểu Diệm Hồng Vô Tâm Lộ Chuyện Chương 49: Vào Cổ Tháp Dò La Bí Mật Chương 50: Lực Lượng Kém Anh Hùng Bối Rối