doc truyen hoang kim dong hkd truyen chu ebook prc download full

Hoàng Kim Đồng

Đang cập nhật 947 Chương 72899 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Trang Duệ là một nhân viên công tác của Điển Đương Hành, một sự việc ngoài ý muốn phát sinh, cặp mắt hắn phát sinh dị biến.

Gốm sứ xa hoa, đồng thau cổ đẹp đẽ, những cuộc đánh cuộc kinh tâm động phách, y tá xinh đẹp huệ chất lan tâm, thiên kim tiểu thư lãnh nhược băng sương kéo đến, cuộc sống của hắn cũng phát sinh những biến hóa long trời lở đất.

Song đồng lạ mắt, tài phú nhân sinh.

5 chương truyện mới nhất

Chương 1: Tai Họa Bất Ngờ. (1+2) Chương 2: Bệnh Viện Chương 3: Ảo Giác? Chương 4: Xuất Viện Chương 5: Song Đồng (Thượng) Chương 6: Song Đồng (Hạ) Chương 7: Nhà Cũ Bị Giải Tỏa Chương 8: Nhà Cũ Chương 9: Liên Thánh Chương 10: Bạn Bè Chương 11: Quyển Sách Nát Chương 12: Dị Biến Chương 13: Thăng Cấp Chương 14: Hương Tổ Bút Ký (Thượng) Chương 15: Hương Tổ Bút Ký (Hạ) Chương 16: Ngẫu Nhiên Gặp Mặt Chương 17: Tác Dụng Kỳ Diệu Của Linh Khí Chương 18: Tụ Hội. (1+2) Chương 19: Tụ Hội. (3+4) Chương 20: Lễ Mừng Năm Mới Chương 21: Chợ Đồ Cổ Chương 22: Một Cặp Hát Bè (Thượng) Chương 23: Một Cặp Hát Bè (Hạ) Chương 24: Hồ Lô Nuôi Dế (Thượng) Chương 25: Hồ Lô Nuôi Dế (Trung) Chương 26: Hồ Lô Nuôi Dế (Hạ) Chương 27: Tam Hà Lưu Chương 28: Một Cước Chặn Ngang Chương 29: Du Lịch? Chương 30: Che Giấu Chương 31: Sớm Một Chút Chương 32: Tịch Minh Hiên Chương 33: Kinh Diễm Chương 34: Phẩm Trà (Thượng) Chương 35: Phẩm Trà (Hạ) Chương 36: Giám Bảo. (1) Chương 37: Giám Bảo (2) Chương 38: Giám Bảo (3) Chương 39: Giám Bảo (4) Chương 40: Giám Bảo (5) Chương 41: Giám Bảo (6) Chương 42: Ba Triệu Tám Trăm Ngàn Chương 43: Tự Rước Lấy Nhục (Thượng) Chương 44: Tự Rước Lấy Nhục (Trung) Chương 45: Tự Rước Lấy Nhục (Hạ) Chương 46: Sơn Trang. (1) Chương 47: Cây Tử Đàn. (1+2) Chương 48: Đàn Ông Thích Nhất (1) Chương 49: Đàn Ông Thích Nhất (2 + 3) Chương 50: Cá Bao Công, Gà Tào Tháo (1)