doc truyen hoan nhat tien hnt truyen chu ebook prc download full

Hoán Nhật Tiễn

Hoàn thành 61 Chương 7033 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Phong ba đao gãy Chương 2: Chương 01 - Phần 02 Chương 3: Chương 01 - Phần 03 Chương 4: Chương 01 - Phần 04 Chương 5: Chương 2 Ván cược sinh tử Chương 6: Chương 02 - Phần 02 Chương 7: Chương 02 - Phần 03 Chương 8: Chương 02 - Phần 04 Chương 9: Chương 3 Thần long thoáng hiện Chương 10: Chương 03 - Phần 02 Chương 11: Chương 03 - Phần 03 Chương 12: Chương 03 - Phần 04 Chương 13: Chương 03 - Phần 05 Chương 14: Chương 4 Tiểu điếm song hùng Chương 15: Chương 04 - Phần 02 Chương 16: Chương 04 - Phần 03 Chương 17: Chương 5 Gió mây vần vũ Chương 18: Chương 05 - Phần 02 Chương 19: Chương 05 - Phần 03 Chương 20: Chương 05 - Phần 04 Chương 21: Chương 6 Một bức chiến thư Chương 22: Chương 06 - Phần 02 Chương 23: Chương 06 - Phần 03 Chương 24: Chương 06 - Phần 04 Chương 25: Chương 06 - Phần 05 Chương 26: Chương 7 Khốn Long sơn trang Chương 27: Chương 07 - Phần 02 Chương 28: Chương 07 - Phần 03 Chương 29: Chương 07 - Phần 04 Chương 30: Chương 8 Mãnh long phá vây Chương 31: Chương 08 - Phần 02 Chương 32: Chương 08 - Phần 03 Chương 33: Chương 08 - Phần 04 (Kết) Chương 1: Chương 09 - Phần 01 Đấu cờ trên thuyền Chương 2: Chương 09 - Phần 02 Chương 3: Chương 09 - Phần 03 Chương 4: Chương 09 - Phần 04 Chương 5: Chương 10 - Phần 01 Hào khí trị thương Chương 6: Chương 10 - Phần 02 Chương 7: Chương 10 - Phần 03 Chương 8: Chương 10 - Phần 04 Chương 9: Chương 11 - Phần 01 Bốn tích truyện xưa Chương 10: Chương 11 - Phần 02 Chương 11: Chương 11 - Phần 03 Chương 12: Chương 11 - Phần 04 Chương 13: Chương 12 Bí mật động trời Chương 14: Chương 12 - Phần 02 Chương 15: Chương 12 - Phần 03 Chương 16: Chương 13 Dịch Thiên chi quyết Chương 17: Chương 13 - Phần 02