doc truyen hoan kho de tu hkdt ebook prc download full

Hoàn Khố Đệ Tử

Hoàn thành 209 Chương 3941 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Tiểu công tử của phủ tổng đốc Chương 2: Lập chí hoàn khố. Chương 3: Vọng Thước lâu. Chương 4: Âu Dương huynh đệ. Chương 5: Hạ tràng. Chương 6: Ngự nữ chi thuật - Âu Dương Bác. Chương 7: Lừa được một mỹ nữ làm thị nữ. Chương 8: Vân Lâm rời nhà. Chương 9: Tuyệt thế nguyệt nữ. Chương 10: Thiên Thiên nhu nhược. Chương 11: Kế hoạch dạy dỗ thị nữ. Chương 12: Âu Dương Phỉ Phỉ. Chương 13: Nhu thủy Thiên Thiên và quật cường Diễm Nhi. Chương 14: Nguyệt nữ Thiên Thiên. Chương 15: Cẩu thỉ vận hoành thiên (Chó táp phải ruồi) Chương 16: Sương nhi, hỏa kê (gà tây) và tiên nữ. Chương 17: Bảo bối Thiên Thiên. Chương 18: Diễm Nhi quay lại. Chương 19: Tiền thế khúc nhạc kim thế tấu. Chương 20: Thiên Thiên tư hội. Chương 21: Thị nữ Diễm Nhi. Chương 22: Sự thanh bạch của Diễm Nhi. Chương 23: Chủ tử khó đoán! Chương 24: Hai năm sau! Chương 25: Nhị công tử xuất du Chương 26: Thiên Thượng Nhân Gian Chương 27: Tiểu ngưu tam thiên vương Chương 28: Tỉ Ngưu Chương 29: Tam ngưu đối thượng tứ cung phụng Chương 30: Lưu gia tiểu thư Chương 31: Vĩnh viễn đích nhãn tình Chương 32: Vương phủ sinh hoạt Chương 33: Sinh nhật yến hội Chương 34: Bỉ ca Chương 35: Lý nhị công tử đối Hà nhị công tử Chương 36: Giai Nhân Như Thủy Chương 37: Tam Ngưu chi âm Chương 38: Hồng Nhan Bất Lão Chương 39: Hồng Nhan Tri Kỷ Chương 40: Đầu Nở Hoa Chương 41: Nhiệt huyết kích đãng tương quân hành hòa thủ chỉ Chương 42: Nữ hài tâm tư Chương 43: Hoàn khố Chương 44: Cây gậy và củ cà rốt Chương 45: Dậy thì rồi Chương 46: Ánh mắt đó Chương 47: Vì cái gì Chương 48: Về nhà Chương 49: Ban đêm Chương 50: Biến cố