doc truyen hoan kho de tu hkdt truyen chu ebook prc download full

Hoàn Khố Đệ Tử

Hoàn thành 209 Chương 13384 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Tiểu công tử của phủ tổng đốc Chương 2: Lập chí hoàn khố. Chương 3: Vọng Thước lâu. Chương 4: Âu Dương huynh đệ. Chương 5: Hạ tràng. Chương 6: Ngự nữ chi thuật - Âu Dương Bác. Chương 7: Lừa được một mỹ nữ làm thị nữ. Chương 8: Vân Lâm rời nhà. Chương 9: Tuyệt thế nguyệt nữ. Chương 10: Thiên Thiên nhu nhược. Chương 11: Kế hoạch dạy dỗ thị nữ. Chương 12: Âu Dương Phỉ Phỉ. Chương 13: Nhu thủy Thiên Thiên và quật cường Diễm Nhi. Chương 14: Nguyệt nữ Thiên Thiên. Chương 15: Cẩu thỉ vận hoành thiên (Chó táp phải ruồi) Chương 16: Sương nhi, hỏa kê (gà tây) và tiên nữ. Chương 17: Bảo bối Thiên Thiên. Chương 18: Diễm Nhi quay lại. Chương 19: Tiền thế khúc nhạc kim thế tấu. Chương 20: Thiên Thiên tư hội. Chương 21: Thị nữ Diễm Nhi. Chương 22: Sự thanh bạch của Diễm Nhi. Chương 23: Chủ tử khó đoán! Chương 24: Hai năm sau! Chương 25: Nhị công tử xuất du Chương 26: Thiên Thượng Nhân Gian Chương 27: Tiểu ngưu tam thiên vương Chương 28: Tỉ Ngưu Chương 29: Tam ngưu đối thượng tứ cung phụng Chương 30: Lưu gia tiểu thư Chương 31: Vĩnh viễn đích nhãn tình Chương 32: Vương phủ sinh hoạt Chương 33: Sinh nhật yến hội Chương 34: Bỉ ca Chương 35: Lý nhị công tử đối Hà nhị công tử Chương 36: Giai Nhân Như Thủy Chương 37: Tam Ngưu chi âm Chương 38: Hồng Nhan Bất Lão Chương 39: Hồng Nhan Tri Kỷ Chương 40: Đầu Nở Hoa Chương 41: Nhiệt huyết kích đãng tương quân hành hòa thủ chỉ Chương 42: Nữ hài tâm tư Chương 43: Hoàn khố Chương 44: Cây gậy và củ cà rốt Chương 45: Dậy thì rồi Chương 46: Ánh mắt đó Chương 47: Vì cái gì Chương 48: Về nhà Chương 49: Ban đêm Chương 50: Biến cố