doc truyen hoa son tien mon hstm truyen chu ebook prc download full

Hoa Sơn Tiên Môn

Hoàn thành 1562 Chương 96642 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Tay cầm ba thước Thanh Phong, học trăm môn kiếm pháp, ngộ ra chân lý kiếm đạo.

Lục Nguyên, một đệ tử bình thường của Bắc Phong Hoa Sơn Tiên Môn, vốn cho rằng mình có thể nhàn rỗi bình yên cả đời nhưng vì sư phó thọ nguyên không nhiều, đủ loại khiêu chiến ập đến hắn không thể không liều một phen. Trong lúc vô tình, hắn đã lĩnh ngộ kiếm ý trong kiếm, về sau luyện thành Chung Cực Kiếm ý, hóa thành Vân Long thập hình.

Dùng Chung Cực kiếm thuật, khiêu chiến các lộ tiên ma trong tu tiên giới.

Dù ngươi có muôn vàn pháp thuật, dù ngươi có tất cả các đại pháp ma đạo, ta chỉ dùng kiếm mà phá.

Lục Nguyên trở thành truyền kỳ lớn nhất của tu tiên giới, trở thành thần thoại thành truyền thuyết trong kiếm đạo.

Đẳng cấp tu vi phân ra:

Luyện Khí kỳ, Luyện Thể kỳ, Trường Sinh kỳ…

Luyện Khí kỳ và Luyện Thể kỳ có tất cả mười tầng.

Luyện Khí kỳ mười tầng theo thứ tự là tầng thứ nhất Khí Cảm Hiện, tầng thứ hai Chân Khí Sinh, tầng thứ ba Thập Nhị Chính Kinh, tầng thứ tư Bát Đại Kỳ Kinh, tầng thứ năm Tiểu Chu Thiên, tầng thứ sáu Luyện Khí Thành Cương, tầng thứ bảy Ngự Khí Ly Thể, tầng thứ tám Tế Kinh Vi Mạch, tầng thứ chín Đại Chu Thiên, tầng thứ mười Đại Viên Mãn.

Chương 1: Trượt chân đưa tới tiên duyên Chương 2: Mới quay đầu đã nhập tiên môn Chương 3: Năm tháng vô ưu vô lự Chương 4: Một chút lo lắng Chương 5: Luyện kiếm Chương 6: Kiếm thuật(thượng) Chương 7: Kiếm thuật(trung) Chương 8: Kiếm thuật(hạ) Chương 9: Vân Long tâm pháp cùng Phong Vân một trăm lẻ tám kiếm.(thượng) Chương 10: Vân Long tâm pháp cùng Phong Vân một trăm lẻ tám kiếm.(hạ) Chương 11: Bắc Phong tỉ thí(thượng) Chương 12: Bắc Phong tỉ thí(trung) Chương 13: Bắc Phong tỉ thí(hạ) Chương 14: So kiếm(thượng) Chương 15: So kiếm(trung) Chương 16: So kiếm(hạ) Chương 17: Kinh động toàn trường(thượng) Chương 18: Kinh động toàn trường(hạ) Chương 19: Dư âm tỷ kiếm(thượng) Chương 20: Vân Long thập biến. Chương 21: Trở về (thượng) Chương 22: Trở về (trung) Chương 23: Trở về (hạ) Chương 24: Hoàng huyện lệnh(thượng) Chương 25: Hoàng huyện lệnh(hạ) Chương 26: Tà Nghi kiếm pháp(thượng) Chương 27: Tà Nghi kiếm pháp(hạ) Chương 28: Tu La(thượng) Chương 29: Tu La(hạ) Chương 30: Linh thạch Chương 31: Tốc độ kinh người(thượng) Chương 32: Tốc độ kinh người(hạ) Chương 33: Kiếm pháp thần kỳ Chương 34: Hạ Thanh Chương 35: Trở về Trường Xuân Cư(thượng) Chương 36: Trở về Trường Xuân Cư(hạ) Chương 37: Tư Mã Bác(thượng) Chương 38: Tư Mã Bác(hạ) Chương 39: Lăng Ngọc Châu(thượng) Chương 40: Lăng Ngọc Châu(hạ) Chương 41: Vân Long Điện(thượng) Chương 42: Vân Long Điện(hạ) Chương 43: Linh thú vân hệ(thượng) Chương 44: Linh thú vân hệ(hạ) Chương 45: Vân tụ kiếm pháp(thượng) Chương 46: Vân tụ kiếm pháp(hạ) Chương 47: Triều đình đại Tấn (thượng) Chương 48: Triều đình đại Tấn(hạ) Chương 49: Đông Lục huyện thành Chương 50: Ngoại lệ(1-3)