doc truyen hoa menh di tong hmdt truyen chu ebook prc download full

Hỏa Mệnh Di Tông

Hoàn thành 26 Chương 1666 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Đến Trường Bạch kiếm tìm Sâm Vương - Gặp Nhị quái mua thù chuốc oán Chương 2: Vì Sâm Vương toàn trang lâm thảm - Bởi ân tình quyết cứu sư nương Chương 3: Những ẩn tình dần dần hé lộ - Quanh quẩn vẫn chưa thoát địch nhân Chương 4: Vật bí ẩn sau tấm linh bài - Hấp Nguyên công Phích Lịch cao nhân Chương 5: Ác ma Hấp Nguyên Ngũ Phích Lịch - Song Hùng Nhật Nguyệt đôi phu thê Chương 6: Tham tuyệt kỹ võ lâm phân hóa - Bí Hỏa động tử khí ngập tràn Chương 7: Hỏa Mệnh Di Tông nhiều bí ẩn - Luyện Hỏa đàn thảm họa phát sinh Chương 8: Ân cứu mạng thọ nhận tất báo - Quên quá khứ cùng tấm thân tàn Chương 9: Do phúc phận đắc ngộ Y đồ - Chung thỏa thuận nên cùng luyện công Chương 10: Mới xuất sơn đã bị nghi ngờ - Giữa quần hùng bộc lộ khí phách Chương 11: Thực thực hư hư khó thể lường - Thoạt hỷ nộ gieo hoang mang Chương 12: Canh thâu bán dạ tỏ tấc lòng - Cục diện một đêm đầy biến động Chương 13: Nguy cơ đeo đuổi từng bước chân - Trong hoạn nạn lộ lòng nhi nữ Chương 14: Ân tình nữ nhi khó đền đáp - Xuất hiện thêm lời bất khả lộ Chương 15: Một lần nữa tự bỏ quá khứ - Vì nghĩa phụ khai sáng Võ Tiên Chương 16: Nhất Độc Khí Vô Hình Chi Độc - Di vật cố nhân chuyển giao người Chương 17: Thần Lệnh Trấn Hỏa Giáo xuất thế - Bản lãnh thượng thừa gây nghi nan Chương 18: Nội tình Hỏa giáo nhìều bí ẩn - Quần hùng khiếp đảm tuyệt thần công Chương 19: Quỷ kế khôn lường hãm hại anh hùng - Hào khí can vân thân Chương 20: Hiểm họa đã như đợt sóng ngầm - Thần mưu quỷ kế chồng lẫn nhau Chương 21: Trong tang lễ những lời tôn vinh quá muộn màng Chương 22: Thân tàn nhưng võ công không phế - Vì võ lâm đảm đương đại cục Chương 23: Địch nhân vô hình vẫn quanh quẩn - Tử cảnh đáng ngờ của Hải Anh Chương 24: Bên nửa cân đối bên tam lạng - Đánh cắp thi hài hội Thất Tinh Chương 25: Kết quả chung cục dần hé lộ - Hỏa Thần giáo và hội Thất Tinh Chương 26: Lập thần mưu tận diệt ác ma - Giở quỷ kế thị oai quần hùng