doc truyen hoa menh di tong hmdt ebook prc download full

Hỏa Mệnh Di Tông

Hoàn thành 26 Chương 700 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Đến Trường Bạch kiếm tìm Sâm Vương - Gặp Nhị quái mua thù chuốc oán Chương 2: Vì Sâm Vương toàn trang lâm thảm - Bởi ân tình quyết cứu sư nương Chương 3: Những ẩn tình dần dần hé lộ - Quanh quẩn vẫn chưa thoát địch nhân Chương 4: Vật bí ẩn sau tấm linh bài - Hấp Nguyên công Phích Lịch cao nhân Chương 5: Ác ma Hấp Nguyên Ngũ Phích Lịch - Song Hùng Nhật Nguyệt đôi phu thê Chương 6: Tham tuyệt kỹ võ lâm phân hóa - Bí Hỏa động tử khí ngập tràn Chương 7: Hỏa Mệnh Di Tông nhiều bí ẩn - Luyện Hỏa đàn thảm họa phát sinh Chương 8: Ân cứu mạng thọ nhận tất báo - Quên quá khứ cùng tấm thân tàn Chương 9: Do phúc phận đắc ngộ Y đồ - Chung thỏa thuận nên cùng luyện công Chương 10: Mới xuất sơn đã bị nghi ngờ - Giữa quần hùng bộc lộ khí phách Chương 11: Thực thực hư hư khó thể lường - Thoạt hỷ nộ gieo hoang mang Chương 12: Canh thâu bán dạ tỏ tấc lòng - Cục diện một đêm đầy biến động Chương 13: Nguy cơ đeo đuổi từng bước chân - Trong hoạn nạn lộ lòng nhi nữ Chương 14: Ân tình nữ nhi khó đền đáp - Xuất hiện thêm lời bất khả lộ Chương 15: Một lần nữa tự bỏ quá khứ - Vì nghĩa phụ khai sáng Võ Tiên Chương 16: Nhất Độc Khí Vô Hình Chi Độc - Di vật cố nhân chuyển giao người Chương 17: Thần Lệnh Trấn Hỏa Giáo xuất thế - Bản lãnh thượng thừa gây nghi nan Chương 18: Nội tình Hỏa giáo nhìều bí ẩn - Quần hùng khiếp đảm tuyệt thần công Chương 19: Quỷ kế khôn lường hãm hại anh hùng - Hào khí can vân thân Chương 20: Hiểm họa đã như đợt sóng ngầm - Thần mưu quỷ kế chồng lẫn nhau Chương 21: Trong tang lễ những lời tôn vinh quá muộn màng Chương 22: Thân tàn nhưng võ công không phế - Vì võ lâm đảm đương đại cục Chương 23: Địch nhân vô hình vẫn quanh quẩn - Tử cảnh đáng ngờ của Hải Anh Chương 24: Bên nửa cân đối bên tam lạng - Đánh cắp thi hài hội Thất Tinh Chương 25: Kết quả chung cục dần hé lộ - Hỏa Thần giáo và hội Thất Tinh Chương 26: Lập thần mưu tận diệt ác ma - Giở quỷ kế thị oai quần hùng