doc truyen hoa long thang thien hltt truyen chu ebook prc download full

Hóa Long Thăng Thiên
Hóa Long Thăng Thiên

Hóa Long Thăng Thiên

Tác giả: Điểu Ti Xả Đản Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Đang cập nhật Convert 151 Chương 19125 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Hóa Long Thăng Thiên

Tác giả: Điểu Ti Xả Đản

Đọc luôn đi, không có giới thiệu.

5 chương truyện mới nhất

Tự chương Chương 1: Kính Hoa Tuyết Nguyệt Chương 2: Ma Long Trủng Chương 3: Thăng Long sơn Chương 4: Nghiệm loại nghi thức Chương 5: Giả Long loại Chương 6: Lĩnh lương tháng Chương 7: Độc trùng Chương 8: Lĩnh nhiệm vụ Chương 9: Hắc Thủy Giao Chương 10: Khói độc Chương 11: Đồ Giao Chương 12: Kích Quang Thương Chương 13: Tránh Thoát Chương 14: Động Thiên Chương 15: Đi đường gặp bất bình, bạt dĩ thái đao Chương 16: Không thể buông tha Chương 17: Hồi cốc Chương 18: Ngọc giản Chương 19: Tin Giản Chương 20: Hứa hẹn Chương 21: Ngự Kiếm Môn Chương 22: Đoàn chiến Chương 23: Cường thế xuất thủ Chương 24: Vạn Kiếm Quy Tông Chương 25: Huyền Cơ Quái Thủ Chương 26: Tiến nhập thủ hộ lăng Chương 27: Khôi lỗi Chương 28: Âm Dương Ma Hỏa Chương 29: Tiên Vận Cổ Hà Chương 30: Sư đệ ra ngựa (thượng) Chương 31: Sư đệ ra ngựa (trung) Chương 32: Sư đệ ra ngựa (hạ) Chương 33: Đừng ép ta xuất thủ! Chương 34: Ma Hỏa kỳ năng Chương 35: Vừa khởi phong ba Chương 36: Đại Côn Vực, Địa Minh Thành Chương 37: Độc khí Chương 38: Ban đêm đầu độc Chương 39: Giải độc Chương 40: Tương kế tựu kế Chương 41: Thực Thi Trùng Chương 42: Tru diệt Lệ Húc Chương 43: Niềm vui ngoài ý muốn Chương 44: Gấp rút tiếp viện Chương 45: Thủ đoạn lôi đình Chương 46: Khiến hắn trốn Chương 47: Bại địch Chương 48: Thần cơ diệu toán Chương 49: Nam Minh Ngọc