doc truyen hinh thien tien de httd truyen chu ebook prc download full

Hình Thiên Tiên Đế
Hình Thiên Tiên Đế

Hình Thiên Tiên Đế

Tác giả: Hồng Trần Thanh Diệp Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Đang cập nhật Convert 58 Chương 12382 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Hồng Hoang Vu Yêu đại chiến về sau, nhân đạo mạnh mẽ. Diệt Yêu tộc Thiên đình, lập Tiên Triều. Tiên Triều mạnh mẽ, Cửu Thiên tan vỡ. Tiên Triều không có, tông phái hưng.

Hình Tam là một cái không biết thân thế lai lịch tiểu mã nô, nhưng có một ngày, chủ nhà Tam tiểu thư lại bỗng nhiên đưa hắn lập vi vị hôn phu của mình, vì vậy thay đổi bất ngờ, lại để cho vốn chỉ muốn đương cả đời tiểu mã nô Hình Tam đi lên một đầu sớm đã xuống dốc Tiên Đế chi lộ.

Quyển 1: Mã nô Hình Tam - Chương 01: Mã nô Hình Tam + Chương 02: Man Vương quyền Chương 03: Lân Mã Chương 04: Tiểu Trành Quỷ Chương 05: Tiểu Quỷ Thuật Chương 06: Trành Quỷ thuật Chương 07: Ngọc hoàng thiên Binh đạo Chương 08: Ma Ngưu Đoán Cốt Quyền Chương 09: Cùng ta trở về núi Quyển 2: Lạc Mai Cốc - Chương 10: Ô gia Chương 11: Sân luyện công Chương 12: Nói chuyện này Chương 13: Giám cổ sư Chương 14: Cố nhân Chương 15: Cổ tập (thượng) Chương 16: Cổ Tập (hạ) Chương 17: Nhập môn đại điển (thượng) Chương 18: Nhập môn đại điển (trung) Chương 19: Nhập môn đại điển (hạ) Chương 20: Mười bước qua cầu (thượng) Chương 21: Mười bước qua cầu (hạ) Chương 22: Ngự Mã Kinh (thượng) Chương 23: Ngự Mã Kinh (hạ) Chương 24: Giáo viên chế (thượng) Chương 25: Giáo viên chế (trung) Chương 26: Giáo viên chế (hạ) Chương 27: Ma Ngưu Chàng Sơn Đồ (thượng) Chương 28: Ma Ngưu Chàng Sơn Đồ (trung) Chương 29: Ma Ngưu Chàng Sơn Đồ (hạ) Chương 30: Toái Tinh Đại Lục Chương 31: Toái Tinh Đại Lục (bên trong) Chương 32: Toái Tinh Đại Lục (dưới) Chương 33: Điển tịch bảo quản người Chương 34: Ngọc Cốt Nguyên (trên) Chương 35: Ngọc Cốt Nguyên (bên trong) Chương 36: Ngọc Cốt Nguyên (dưới) Chương 37: Hữu Hùng bộ tộc (trên) Chương 38: Hữu Hùng bộ tộc (bên trong) Chương 39: Hữu Hùng bộ tộc (dưới) Chương 40: Luyện Yêu Đại Điển (trên) Chương 41: Luyện Yêu Đại Điển (trong) Chương 42: Luyện Yêu Đại Điển dưới Chương 43: Ma cọp vồ châu Chương 44: Hổ Trành Châu (trong) Chương 45: Trành Hổ châu 3 Chương 46: Trành Hổ Châu 4 Chương 47: Trành Hổ Châu 5 Chương 48: Trành Hổ Châu 6 Chương 49: Hổ Trành Châu 7 Chương 50: Trành Hổ Châu 8 Chương 51: Trành Hổ Châu 9