truyen hieu gia hoang hau hghh ebook prc download full

Hiếu Gia Hoàng Hậu

Hoàn thành 48 Chương 817 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Vốn không mong phú quý Chương 2: Phượng các Long lâu liền trời cao Chương 3: Ai làm chủ cảnh xuân sắc loạn li? Chương 4: Không cầu nắm tay gắn bó, chỉ mong trói buộc lòng người Chương 5: Hoa thơm cỏ lạ một đời đố kị Chương 6: Không thể tránh né nhau Chương 7: Tích thời hoành ba mục, kim tác lưu lệ tuyền [1] Chương 8: Một mưa một gió, tan tác cánh hồng Chương 9: Trần gian bụi hồng loạn lạc, trên trời nữ tử cưỡi chim loan [1] Chương 10: Vô đoan khước bị thu phong ngộ [1] Chương 11: Đau thương xóa tan niềm sợ hãi Chương 12: Thập phân hảo nguyệt, bất chiếu nhân viên [1] Chương 13: Cố nhân kiếp trước, vẫn bước chung đường Chương 14: Chiếm lại thả, tin vẫn còn nghi Chương 15: Hận mới lại thêm trường hận cũ Chương 16: Mưa thu tạnh, lệ vẫn chẳng ngừng rơi Chương 17: Lữ khách chân trời mệt mỏi, tâm sự khi ấy đắng cay Chương 18: Tổng vị phù vân năng tế nhật [1] Chương 19: Sầu khiên tâm thượng lự, hòa lệ tả hồi thư [1] Chương 20: Hỏi rễ sen có bao nhiêu sợi? Tâm sen biết vì ai mà khổ Chương 21: Khách cô độc trên thuyền, kinh mộng cũng gian nan Chương 22: Bức rèm chở che ngọn nến trước gió Chương 23: Trăng chưa lên, cảnh tĩnh lặng, tâm phiền như nước Chương 24: Năm nay mai nở sớm, ánh trăng vẫn như xưa Chương 25: Thành tri thử hận nhân nhân hữu [1] Chương 26: Ánh mắt ngưng đọng, từ nay lại thêm một đoạn sầu đau nữa Chương 27: Nhành non vừa nhú, vẫn theo xuân tàn phai Chương 28: Loạn sơn tàn tuyết dạ, cô chúc dị hương nhân [1] Chương 29: Rút đao chém nước, nước càng chảy Chương 30: Cây nếu có tình, sẽ không xanh tươi như vậy Chương 31: Tây xuất Dương Quan vô cố nhân [1] Chương 32: Giữa tiết hoa rơi gặp lại người Chương 33: Vừa ấm áp lại băng hàn, khó có được khắc yên vui Chương 34: Thiên sơn mộ tuyết, chích ảnh hướng thùy khứ [1] Chương 35: Nhạn về, người không lại Chương 36: Thiên hô vạn hoán thủy xuất lai [1] Chương 37: Hoán thủ hồng cân thúy tụ, uẩn anh hùng lệ [1] Chương 38: Sông chẳng còn chảy về Đông nữa, đã ngược dòng theo hướng Tây phương Chương 39: Chẳng nên hận, hợp li chuyện thường tình Chương 40: Hoa tự phiêu linh thủy tự lưu [1] Chương 41: Một tấc tương tư một tấc sầu Chương 42: Mưu sâu không ngăn nổi nhân gian li biệt Chương 43: Thủy khoát ngư trầm hà xứ vấn [1] Chương 44: Ba chén hai ly rượu nhạt, sao địch nổi người, phong ba tới muộn. Chương 45: Thiên hạ thùy nhân bất thức quân [1] Chương 46: Cố nhân ứng niệm, chim quyên đậu trên nhánh trăng tàn Chương 47: Trở lại, chẳng còn mưa gió, chẳng còn tình Chương 48: Chương kết: Trăng trên thành đơn bóng, ngàn năm chiếu thuyền quyên