doc truyen hi long ky da da ich thien hlkddit truyen chu ebook prc download full

Hí Long Ký Đa Đa Ích Thiện

Hoàn thành 51 Chương 2374 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Tự hỏi bản thân Chương 2: Thơ ấu chấm dứt Chương 3: Mỹ nhân sư phụ Chương 4: Phẫn trư ăn hổ Chương 5: Tiểu nhân đắc chí Chương 6: Bốn đời truyền nhân Chương 7: Mối tình đầu tiên Chương 8: Bỗng nhiên nổi tiếng Chương 9: Thất tình vạn tuế [thượng] Chương 10: Thất tình vạn tuế [hạ] Chương 11: Tiền tài cuồn cuộn Chương 12: Long Đại Tướng quân Chương 13: Mượn đao giết người Chương 14: Giao dịch bất chính Chương 15: Xuân phong mấy độ Chương 16: Đi ăn máng khác Chương 17: Kim ốc tàng kiều Chương 18: Ngoại truyện: Long đại tướng quân [nhất] Chương 19: Kim Long tranh đoạt Chương 20: Tiên tử sư nương Chương 21: Tướng môn hổ tử Chương 22: Trở về kinh thành Chương 23: Song long sơ hội* Chương 24: Phụ từ tử hiếu Chương 25: Mở lối đi riêng Chương 26: Ngoại truyện: Long đại tướng quân [nhị] Chương 27: Ngày càng rắc rối Chương 28: Ngắm hoa trong sương Chương 29: Nông nô xoay người Chương 30: Không thể buông tha [thượng] Chương 31: Không thể buông tha [hạ] Chương 32: Cùng đường bí lối Chương 33: Ngoại truyện: Long đại tướng quân [tam] Chương 34: Tìm được lối thoát Chương 35: Tâm đầu ý hợp Chương 36: Rẽ mây nhìn trời [thượng] Chương 37: Rẽ mây nhìn trời [hạ] Chương 38: Ngoại truyện: Long đại tướng quân [tứ] Chương 39: Tâm ta do ta [thượng] Chương 40: Tâm ta do ta [hạ] Chương 41: Uy vũ bất khuất [thượng] Chương 42: Uy vũ bất khuất* [hạ] Chương 43: Động phòng hoa chúc Chương 44: Ngoại truyện: Long đại tướng quân ngoại truyện [ngũ] Chương 45: Kết cục Chương 46: Ngoại truyện: Mỹ nhân bất ngờ gặp gỡ tiên tử Chương 47: Ngoại truyện: Mỹ nhân mất đi tiên tử Chương 48: Ngoại truyện: Miêu Mễ nhà ta Chương 49: Ngoại truyện: Sư phụ Đa Đa của ta [thượng] Chương 50: Ngoại truyện: Sư phụ Đa Đa của ta [hạ]