settingsshare

Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng Chương 258: Mở ra khiêu chiến nhiệm vụ tạp

Hôm nay điểm tích lũy giá trị của Dương Lỗi đã đạt đến 3700 vạn, cũng coi là tài đại khí thô rồi.

Ám sát chi đạo, Tiềm Hành Thuật là ắt không thể thiếu, nhưng mà mình thu hoạch được Tiềm Hành Thuật lại chưa hẳn phù hợp Hồn chi nhất tộc, cho nên điểm này lại để cho Dương Lỗi có chút phiền muộn.

Nhưng mà bên trong công pháp võ kỹ có thể hối đoái, cũng không có đặc biệt phù hợp Hồn chi nhất tộc tu luyện.

Bất đắc dĩ, Dương Lỗi đành phải ấn mở hệ thống cá nhân thế lực phụ thuộc.

Tra nhìn xuống, thế lực hệ thống này rõ ràng lại xuất hiện mặt tuyển hạng khác.

Tín Ngưỡng hệ thống, đó là thế lực hệ thống diễn sinh ra hệ thống mới.

Dương Lỗi tra nhìn xuống, Tín Ngưỡng hệ thống này bao gồm thủ hạ của mình, trong đó kể cả Hồn chi nhất tộc, kể cả bọn người Bạch Tố Trinh.

Cùng trung thành hệ thống đồng dạng, Tín Ngưỡng hệ thống cũng có Tín Ngưỡng giá trị.

Mỗi người Tín Ngưỡng điểm đều là không đồng dạng, Tín Ngưỡng hệ thống này không chỉ có Tín Ngưỡng điểm, còn có Tín ngưỡng lực. Tín Ngưỡng nhân số càng nhiều, tín ngưỡng lực cũng càng cường đại.

Nhưng Tín Ngưỡng hệ thống này còn chưa đủ hoàn thiện, để cho Dương Lỗi cảm giác Tín Ngưỡng hệ thống này tựa hồ rất mơ hồ.

Tín Ngưỡng điểm này cụ thể là như thế nào sinh ra, lại có tác dụng đặc thù gì? Còn có tín ngưỡng lực kia đến cùng dùng tới làm cái gì?

Tín Ngưỡng điểm cùng tín ngưỡng lực này tầm đó có cái gì khác nhau?

Một ít vấn đề này, lại để cho Dương Lỗi cảm giác được rất không rõ ràng, hệ thống cũng không có cho ra một giải thích xác định.

Hôm nay bản thân Dương Lỗi có được Tín Ngưỡng điểm là 3000 điểm, mà tín ngưỡng lực đạt đến 15000.

- Đinh, người chơi phải chăng mở ra tuyển hạng hối đoái Tín Ngưỡng điểm?

Tuyển hạng hối đoái Tín Ngưỡng điểm? Dương Lỗi hơi sững sờ, tại sao lại đi ra một tuyển hạng hối đoái Tín Ngưỡng điểm, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

- Đinh, người chơi phải chăng mở ra tuyển hạng hối đoái Tín Ngưỡng điểm?

Hệ thống lần nữa truyền ra thanh âm nhắc nhở.

- Mở ra.

- Đinh, chúc mừng người chơi mở ra Tín Ngưỡng điểm hối đoái tuyển hạng, có thể sử dụng Tín Ngưỡng điểm hối đoái vật phẩm tương ứng.

Đối với cái này Dương Lỗi có chút im lặng, Tín Ngưỡng điểm hối đoái hệ thống cùng hối đoái hệ thống căn bản không có cái gì khác nhau quá lớn, đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện sao?

Nhìn kỹ xuống, thì ra Tín Ngưỡng điểm hối đoái hệ thống này kỳ thật là một cái tuyển hạng bên trong hối đoái hệ thống trước kia mà thôi, điểm tích lũy này cùng Tín Ngưỡng điểm gần như là hai loại tiền, bất quá hai loại tiền có thể mua được vật phẩm không giống nhau.

Thời điểm Dương Lỗi ấn mở Tín Ngưỡng điểm hối đoái tuyển hạng, phát hiện bên trong rõ ràng vật phẩm gì cũng không có, chỉ có một mặt bản trống rỗng.

Nhìn kỹ phía dưới mới phát hiện, thì ra Tín Ngưỡng điểm này hối đoái đồ vật, là có thể căn cứ người chơi cần tạo ra đấy.

Điểm này khiến Dương Lỗi mừng rỡ, bên trong hối đoái hệ thống có thể hối đoái đồ vật rất nhiều, nhưng lại không nhất định là vật phẩm mình cần, cũng tỷ như hiện tại Dương Lỗi cần một ít công pháp võ kỹ thích hợp Hồn chi nhất tộc, mà bên trong hối đoái hệ thống gần không có tìm được, như thế Tín Ngưỡng điểm hối đoái tuyển hạng này không phải là cho mình hoàn mỹ giải quyết vấn đề này sao?


Bất quá tiếc nuối duy nhất là, Tín Ngưỡng điểm này hối đoái ra vật phẩm chỉ có người sinh ra Tín Ngưỡng điểm mới có thể sử dụng, nói cách khác, chỉ có thuộc hạ của mình mới có thể sử dụng, mà mình lại không thể.

- Mời người chơi đưa vào tin tức vật phẩm cần thiết hối đoái.

- Công pháp võ kỹ của Hồn chi nhất tộc có quan hệ ám sát cùng tiềm hành.

Dương Lỗi không chút nghĩ ngợi liền đưa vào những vật này, những cái này là Dương Lỗi trước mắt cần có nhất.

- Người chơi xin chờ một chút, hệ thống đang tạo ra.

Vài phút sau, thanh âm hệ thống vang lên lần nữa.

- Đinh, tạo ra hoàn tất, người chơi có thể tự hành xem xét.

Dương Lỗi gấp khó dằn nổi ấn mở vật phẩm tạo ra.

Căn cứ trước kia Dương Lỗi yêu cầu, tạo ra hai loại võ kỹ, trong đó một loại chính là Hồn Sát thuật, đây là dùng để sát nhân, mà một loại khác thì là Hồn Ẩn Thuật, Hồn Ẩn Thuật đoán chừng là dùng để tiềm hành chạy trốn. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, cũng rất phù hợp, có lẽ Hồn Ẩn Thuật kia cùng mình tu luyện Tiềm Hành Thuật không sai biệt lắm, mà Hồn Sát thuật chính là một bộ sát thuật.

Hai loại là bí thuật của Hồn chi nhất tộc, chỉ có Hồn chi nhất tộc mới có thể tu luyện.

Bất quá hai loại bí thuật này cần Tín Ngưỡng điểm cũng không ít, trong đó Hồn Sát thuật cần 3000 Tín Ngưỡng điểm, mà Hồn Ẩn Thuật tuy ít hơn, nhưng cũng cần 1500 Tín Ngưỡng điểm, hôm nay mình cộng lại mới bất quá là 3000 Tín Ngưỡng điểm mà thôi, căn bản không đủ để đem hai loại bí thuật hối đoái ra.

Dương Lỗi khó xử rồi, Tín Ngưỡng điểm đến cùng phải thế nào đạt được? Nếu như không có cách nào gia tăng Tín Ngưỡng điểm mà nói, đây chẳng phải là không tốt, hai dạng đồ vật này, mình căn bản là hối đoái không đi ra.

Không thể toàn bộ hối đoái ra, Dương Lỗi cũng thập phần bất đắc dĩ, hối đoái ra một loại cũng được, như vậy hiện tại mình muốn hối đoái loại nào đây?

Hối đoái Hồn Sát thuật? Hay Hồn Ẩn Thuật?

Hồn Sát thuật này là dùng sát nhân, uy lực rất mạnh. Mà Hồn Ẩn Thuật thì có thể cho người tiềm hành, để cho địch nhân khó có thể phát hiện hành tung của mình.

Cả hai tầm đó tất cả có sở trưởng.

Nghĩ nghĩ, Dương Lỗi vẫn là lựa chọn hối đoái Hồn Ẩn Thuật.

Lại nói tiếp Hồn Ẩn Thuật này trình độ thực dụng vẫn là so ra kém Hồn Sát thuật, bất quá bởi vì Hồn Ẩn Thuật chỉ cần 1500 Tín Ngưỡng điểm, mà Hồn Sát thuật cần 3000 Tín Ngưỡng điểm, mình có được Tín Ngưỡng điểm cộng lại mới 3000, nếu như toàn bộ đều dùng mà nói, đến lúc đó nếu cần đồ vật gì nhu cầu cấp bách, mà điểm tích lũy bên trong hối đoái hệ thống lại không có, vậy thì khó xử rồi, 1500 Tín Ngưỡng điểm này là vì bất cứ tình huống nào mà lưu lại đấy.

- Đinh, người chơi phải chăng tiêu hao 1500 Tín Ngưỡng điểm hối đoái Hồn Ẩn Thuật?

- Hối đoái.

- Đinh, chúc mừng người chơi đạt được Hồn Ẩn Thuật, Tín Ngưỡng điểm tiêu hao 1500, còn lại 1500 Tín Ngưỡng điểm có thể dùng.

Trong thời gian ngắn Dương Lỗi cũng không cần dùng 1500 Tín Ngưỡng điểm còn lại này hối đoái cái gì, dù sao Tín Ngưỡng điểm hối đoái hệ thống này không giống điểm tích lũy của hối đoái hệ thống, đây đều là tự động tạo ra, sau đó hối đoái, mà điểm tích lũy của hối đoái hệ thống, đều là làm ra mới có.

Thối lui ra khỏi tuyển hạng hối đoái Tín Ngưỡng điểm, Dương Lỗi ấn mở Nhiệm Vụ Hệ Thống, hôm nay Nhiệm Vụ Hệ Thống ngoại trừ đầu mối chính nhiệm vụ cùng chi nhánh nhiệm vụ ra, liền không có nhiệm vụ khác, mình có nên hối đoái một tấm nhiệm vụ tạp đến thử xem hay không?

Khiêu chiến nhiệm vụ tạp, Dương Lỗi nhớ tới, mình còn có Độc Vẫn Hấp Huyết Biên Bức khiêu chiến nhiệm vụ tạp, hôm nay mình đã lấy được Âm Bạo Phù, hoàn thành nhiệm vụ khiêu chiến Độc Vẫn Hấp Huyết Biên Bức này hẳn là không có vấn đề gì rồi, như vậy hiện tại mình liền đi nếm thử nhiệm vụ khiêu chiến một chút.Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ