doc truyen he thong tu luyen toan nang httltn truyen chu ebook prc download full

Chương 128: Lão tửu quỷ Chương 129 - 130: Nhiệm vụ tạp biến hóa Chương 131 - 132: Kiếm Thập Tam Chương 133 - 134: Ảnh Tử, Tào Tư Nhã Chương 135: Bích Thủy Cung thần bí (1) Chương 136: Bích Thủy Cung thần bí (2) Chương 137: Khách khanh trưởng lão Chương 138 - 139: Tinh Huyết Đan Chương 140: Thiên Đao nhất thức (1) Chương 141: Thiên Đao nhất thức (2) Chương 142 - 143: Ám Ma chi kiếm Chương 144 - 145: Dương Binh xuất hiện Chương 146 - 147: Bản thân bị trọng thương Chương 148: Luyện chế Tinh Huyết Đan Chương 149 - 150: Chế tác Ẩn Thân Phù Chương 151 - 152: Đại Lực Kim Cương hoàn Chương 153 - 154: Làm mai Chương 155 - 156: Luyện khí Chương 157 - 158: Sát thủ Kim bài cuối cùng Chương 159: Thuấn Tức Thiên Lý (1) Chương 160: Thuấn Tức Thiên Lý (2) Chương 161: Phong Vân tuyển bạt bắt đầu Chương 162 - 163: Khảo thí nghị lực Chương 164 - 165: Đợt tuyển bạt thứ hai Chương 166 - 167: Phi đao chi uy Chương 168 - 169: Độc Vẫn Hấp Huyết Biên Bức Chương 170: Đánh chết, đánh chết Chương 171: Đoàn đội chặn giết Chương 172 - 173: Cổ thụ che trời Chương 174: Tuyệt thế Thần Binh Chương 175: Đầu mối then chốt của Tiên khí Chương 176 - 177: Giết, giết không tha Chương 178: Thanh Liên kiếm pháp Chương 179: Cửu Cửu Quy Nhất (1) Chương 180: Cửu Cửu Quy Nhất (2) Chương 181: Ngũ Hành Kỳ trận đến tay Chương 182: Thị Huyết Độc Đằng Chương 183 - 184: Gieo thần thức Chương 185: Đợt tuyển bạt thứ hai kết thúc Chương 186: Nhân Duyên Thạch Chương 187 - 188: Bạch Tố Trinh thức tỉnh Chương 189: Bạch Long kiếm pháp Chương 190 - 191: Đối chiến Vương Cương Chương 192: Cuồng Bạo Chiến Ngẫu Chương 193: Già Thiên Thủ Chương 194 - 195: Lưỡng bại câu thương Chương 196: Hóa Thánh Đan Chương 197: Đoạt đan Chương 198 - 199: Chư Cát Bát Trận Chương 200: Lại là phỏng chế

Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Hoàn thành 1190 Chương 347016 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: