doc truyen he thong tu luyen toan nang httltn truyen chu ebook prc download full

Chương 54: Điêu khắc, cảnh giới tăng lên (2) Chương 55: Tàng Thư lâu, thí nghiệm thân thủ (1) Chương 56: Tàng Thư lâu, thí nghiệm thân thủ (2) Chương 57: Lĩnh ngộ, điêu khắc thuật trung cấp (1) Chương 58: Lĩnh ngộ, điêu khắc thuật trung cấp (2) Chương 59: Cực hạn tu luyện (1) Chương 60: Cực hạn tu luyện (2) Chương 61: Dược tắm Tôi Thể, trận chiến mở màn Dương Thiên Lôi (1) Chương 62: Dược tắm Tôi Thể, trận chiến mở màn Dương Thiên Lôi (2) Chương 63: Hệ thống thăng cấp (1) Chương 64: Hệ thống thăng cấp (2) Chương 65: Bạo lực diệt sát Chương 66 - 67: Xung đột Chương 68 - 69: Đại tỷ thí bắt đầu Chương 70 - 71: Tấn cấp thập cường Chương 72 - 73: Vô sỉ cực kỳ Chương 74: Hối đoái Bạo Vũ Lê Hoa Châm Chương 75 - 76: Chém giết Dương Thiên Phong Chương 77 - 78: Bắt Thuật, thu phục chiếm được Lang Vương Chương 79 - 80: Chém giết Cự Mãng, luyện chế Trường Cung Chương 81 - 82: Gặp lại Dương Nguyệt Chương 83: Chém giết, Cự Tích khổng lồ Chương 84 - 85: Đại bạo, Thiết Bố Sam Quyển 2 Chương 86: Tam Nhãn biến dị Chương Ngư (1) Chương 87: Tam Nhãn biến dị Chương Ngư (2) Chương 88: Cung Điện dưới nước (1) Chương 89: Cung Điện dưới nước (2) Chương 90: Lần nữa xuống nước, được bảo tàng (1) Chương 91: Lần nữa xuống nước, được bảo tàng (2) Chương 92: Truyền thừa Chương 93 - 94: Hối đoái đan dược, thương thế khôi phục Chương 95: Thủy Linh tinh quáng mạch (1) Chương 96: Thủy Linh tinh quáng mạch (2) Chương 97 - 98: Tao ngộ Dương Thiên Lôi Chương 99 - 100: Trường Tí Ma Hầu Hoàng Chương 101 - 102: May mắn đánh chết Chương 103: Thí luyện hoàn thành Chương 104 - 105: Hệ thống hối đoái tăng giá Chương 106 - 107: Không Huyễn Động Chương 108 - 109: Chân Thực Ưng Nhãn Chương 110 - 111: Huyễn Diệt Châu Chương 112: Dương Hữu trở về Chương 113 - 114: Xảo trá Trương Dật Chương 115 - 116: Dương Binh chặn giết Chương 117 - 118: Cổ Lão thần bí Chương 119: Nghi hoặc trùng trùng điệp điệp Chương 120 - 121: Thân thế chi mê Chương 122 - 123: Vô Cực giới Chương 124 - 125: Ngân bài sát thủ Chương 126 - 127: Túy Sinh Mộng Tử Tửu

Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Hoàn thành 1190 Chương 348755 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: